Zorgkaart faciliteert samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio

Nu in de zorg steeds vaker sprake is van domeinoverstijgend samenwerken, is een overzichtelijke sociale kaart een must. HuisartsenOZL introduceerde daarom recentelijk de Zorgkaart, een actueel overzicht van zorgaanbieders én zorgprofessionals in de hele regio. Steeds meer partijen sluiten zich aan, van casemanagers dementie en podotherapeuten tot GGZ-instellingen. Zo ook Lionarons GGZ, een organisatie in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en haar zusteronderneming De Wijkpraktijk, die POH-GGZ in huisartsenpraktijken levert. Wilma Noteborn, Manager Ketenzorg, maakt graag gebruik van de Zorgkaart.

 “Toen we vanuit HuisartsenOZL de vraag kregen of we ook vindbaar wilden zijn via de Zorgkaart, zeiden we meteen ‘ja’”, begint Wilma te vertellen. “Aangezien Lionarons GGZ door heel Limburg werkt, kenden we het concept van deze grote sociale kaart al van een andere huisartsenorganisatie. Dit werkt erg prettig.” Dankzij de verschillende filterfuncties kunnen gebruikers van de Zorgkaart elkaar gemakkelijk vinden. “In de GGZ is de wachttijd een belangrijke factor, zelfs daar kun je op filteren in de applicatie”, zegt Wilma. “Het vinden van de juiste zorgaanbieder verloopt zo veel efficiënter.”

Het belang van een sociale kaart

Een van de belangrijkste redenen voor Lionarons GGZ om deel te nemen aan de Zorgkaart is de behoefte aan een sociale kaart die door alle zorgaanbieders wordt gebruikt. “Als Manager Ketenzorg ben ik onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden van sociale kaarten, maar dit wordt bemoeilijkt door de verschillende systemen die in de lucht hangen”, legt Wilma uit. “Met de Zorgkaart kunnen zorgverleners elkaar snel en gemakkelijk vinden. Niet alleen voor het verwijzen van patiënten, maar ook voor onderlinge samenwerking.” Zo maakt Wilma regelmatig gebruik van Zorgkaart om partnerorganisaties zoals Heerlen STAND-BY! en vormen van lotgenotencontact te vinden, die een bijdrage kunnen leveren aan projecten.

Ondanks de behoefte aan een gezamenlijke sociale kaart, merkt Wilma dat de Zorgkaart nog niet bij iedereen ‘geland’ is. “We moeten het natuurlijk ook tijd geven om te groeien”, vertelt ze. “De werking valt en staat met het actueel houden van de gegevens, die organisaties en professionals zelf kunnen bijhouden in hun profiel. Daar waar ik kan, promoot ik het gebruik van de Zorgkaart om de gaten die er nog zijn op te vullen, omdat nog niet alle domeinen vertegenwoordigd zijn in de applicatie.”

Toewerken naar één uniform systeem

Hoewel de Zorgkaart al een nuttig instrument is voor het vinden en verbinden van zorgaanbieders, denkt Wilma dat een uniform systeem, waarin verschillende digitale platforms samenkomen, een uitkomst zou zijn. “Huisartsen werken nu bijvoorbeeld met zowel de Zorgkaart als Zorgdomein. Dit laatste systeem gebruiken zij voor verwijzingen naar specialisten en GGZ-instellingen, zoals Lionarons GGZ. Toewerken naar een systeem voor alle (domeinoverstijgende) communicatie zou een mooie toevoeging zijn voor de toekomst.”

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.