Organisaties in Westelijke en Oostelijke Mijnstreek hebben de handen in elkaar hebben geslagen. Het zogenaamde ‘Pact van Terworm’ werd gesloten waarbij huisartsenorganisaties uit de beide regio’s, Zuyderland MC met locaties in beide regio’s, CZ als zorgverzekeraar en Burgerkracht als patiëntvertegenwoordiger de kerncoalitie vormen.

In de mijnstreek coalitie zijn de volgende speerpunten benoemd voor de komende jaren: Focus op twee patiënten doelgroepen, kwetsbare ouderen en chronisch zieken, te beginnen met diabetes. Focus op twee samenwerkings- & verbindingspunten in de zorg, anderhalve lijn en spoedzorg.

PlusPraktijken

De juiste zorg op de juiste plek, dat is de kern van de nieuwe hoofdlijnenakkoorden in de zorg. De vijftien PlusPraktijken van samenwerkingsverband MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg lopen voorop in de landelijke ontwikkeling om zorg meer binnen een goed georganiseerde eerste lijn te bieden. Wiro Gruisen, manager regioregie CZ: “De ontwikkeling van PlusPraktijken is niet zomaar een project. PlusPraktijken zijn een belangrijk onderdeel van een systeeminnovatie voor betere gezondheid, betere zorg én kostenbesparing op regionaal niveau.” Voor meer informatie: www.pluspraktijken.nl.

Integrale wijkaanpak

Deze pilot is een onderdeel van het MijnZorg project Integrale Wijk Aanpak Hoensbroek. In deze pilot gaan wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders met elkaar aan het werk om de hulpvraag vanuit de wijkbewoner aan te pakken via de methodiek: ik wil, ik kan en ik heb nodig.

Zorgcontinuüm

Er komen steeds meer ouderen in een kwetsbare positie die (langer) thuis blijven wonen. Dit vraagt om een verbetering van de zorg aan deze ouderen in de thuissituatie. Hierbij is het uitgangspunt dat de ouderen zo veel als mogelijk in de eerste lijn worden geholpen. Het project “zorgcontinuüm ouderenzorg” draagt hieraan bij via drie deelprojecten die alle een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de zorg voor ouderen.

  • PlusPunt ouderenzorg
  • Samenwerking in de gouden driehoek; Huisarts, Specialist ouderenzorg & Wijkverpleegkundige
  • Het oprichten van één ELV Loket voor de regio