Steeds meer mensen in Nederland ontwikkelen een chronische aandoening. Een chronische aandoening is een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op (volledig) herstel en met vaak een lange duur van de ziekte. 

COPD

COPD (Chronische Obstructieve Longaandoeningen) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en emfyseem. Deze ziekte van de longen ontwikkelt zich bij een deel van de rokers. COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD. de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. Om vast te stellen of er mogelijk sprake is van COPD, kan een arts een longfunctiemeting verrichten. Tijdens deze test wordt er in een apparaat geblazen dat onder andere meet hoeveel lucht er wordt uitgeblazen Als dit veel minder is dan normaal, dan weet de arts dat de longen niet goed genoeg werken. Naast de longfunctiemeting, is ook het klachtenpatroon van belang bij de diagnosestelling en het verdere verloop.

Het belangrijkste voor de behandeling van COPD is stoppen met roken. Alleen door te stoppen met roken wordt voorkomen dat de longen nog verder achteruit gaan. Dat stoppen met roken moeilijk is weet iedereen. De huisartsenpraktijk kan een ‘stoppen met roken’ begeleiding aanbieden. Het is uiteraard wel een voorwaarde dat de patiënt zelf ook gemotiveerd is om te stoppen met roken.

Naast stoppen met roken is regelmatig en verantwoord bewegen, net als gezonde voeding heel belangrijk voor patiënten met COPD. Om patiënten met stabiel ondergewicht goed advies te geven op het gebied van voeding, zijn er afspraken gemaakt met diëtisten.

Diabetes

Diabetes mellitus, ook wel bekend als suikerziekte, is een ziekte waarbij de glucosewaarde (glucose) in het bloed chronisch verhoogd is. Dit komt doordat de alvleesklier geen of te weinig insuline produceert en/of doordat insuline minder werkzaam is. Hierdoor blijft de lever teveel glucose produceren en nemen de lichaamscellen onvoldoende glucose op uit het bloed. Het glucosegehalte van het bloed (de bloedsuikerspiegel) stijgt dan.
Wanneer het glucosegehalte in het bloed te hoog is, worden vooral de kleine bloedvaten in het lichaam aangetast.

Leefgewoonten en diabetes hangen nauw met elkaar samen. Gezonde voeding, veel bewegen en niet roken zorgen ervoor dat ook de diabetes patiënt langer gezond en actief blijft. Om te zorgen voor goede begeleiding en advies op het gebied van voeding, wordt er nauw samengewerkt met gespecialiseerde diëtisten.

Eén van de belangrijkste complicaties bij diabetes is slechtziendheid of zelfs blindheid. In de meeste gevallen is dit te voorkomen door zorgvuldige controle, waardoor vroeg ingrijpen mogelijk is. De optometrist is één van de zorgverleners die nauw samenwerkt met de huisarts.

Hart- en vaatziekten

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor ‘cardiovasculair risicomanagement’; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Cardiovasculaire ziekten zijn ziekten van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA.

Hart- en Vaatziekten (HVZ) behoren nog steeds tot de ziektebeelden die de hoogste ziektelast in Nederland veroorzaken. Naar ruwe schatting zijn er circa 1 miljoen personen met HVZ in Nederland. De kans op hart- en vaatziekten wordt groter naarmate men ouder wordt. Andere factoren die het risico verhogen zijn: roken, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes mellitus (suikerziekte) en reumatoïde artritis.

Bij een verhoogd risico op HVZ start een behandeling voor het verlagen van dit risico. Het naleven van een goede leefstijl is belangrijk: voldoende bewegen, gezond eten en niet roken verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Pas als deze gezonde leefstijl uw risico niet voldoende verlaagt, wordt gestart met medicatie. Medicatie kan gegeven worden om bijvoorbeeld uw cholesterol of bloeddruk te verlagen. Goed risicomanagement is een partnerschap tussen de patiënt en het behandelteam, waarbij de patiënt een centrale rol vervult.