Huisartsen OZL streeft goede kwalitatieve zorg na. Desondanks kan het natuurlijk voorkomen dat u onvrede ervaart.

Heeft u een klacht?

Gezamenlijk doorlopen wij uw melding en start de klachtenfunctionaris een intern onderzoek op. Daarna ontvangt u binnen één week reactie van onze klachtenfunctionaris. Waar mogelijk bieden wij een oplossing of ondernemen actie om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Bent u niet tevreden met het antwoord van de klachtenfunctionaris dan kunt u zich alsnog wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): www.skge.nl. Deze organisatie is bedoeld voor klachten over de zorg. Uw klacht wordt dan opnieuw beoordeeld, waarbij het oordeel van de SKGE uiteindelijk bindend is.

Op zoek naar de klachtenpagina van de Huisartsenpost? Klik hier ›

Een klacht indienen kan op één van de volgende manieren:

  • Bespreek uw klacht direct met uw arts of een andere medewerker van Huisartsen OZL.
  • Dien uw klacht in via dit digitale formulier of schriftelijk bij:
    Huisartsen OZL
    T.a.v. Functionaris Meldingen-Klachten-Calamiteiten
    Nieuw Eyckholt 282
    6419 DJ Heerlen

Heeft u een klacht ingediend?
Dan ontvangt u binnen één week reactie van onze klachtenfunctionaris. In goed overleg zal er vervolgens naar een passende oplossing worden gekeken. Het uitvoeren van eventuele lange termijn aanpassingen kan iets meer tijd in beslag nemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bent u niet tevreden met het antwoord van de betreffende functionaris naar aanleiding van uw klacht dan kunt u zich alsnog wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): www.skge.nl. Deze organisatie is bedoeld voor klachten over de zorg van een huisartsenpraktijk of huisartsenpost, wanneer u niet tevreden bent over de uiteindelijke afhandeling door de functionaris. Uw klacht wordt dan opnieuw beoordeeld, waarbij het oordeel van de SKGE uiteindelijk bindend is.