Huisartsen Spoedpost OZL

De Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen.

Alle huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg zijn aangesloten bij de Huisartsen Spoedpost OZL en worden ingeroosterd voor diensten. Huisartsen Spoedpost OZL is de oudste pijler van HuisartsenOZL en heeft de samenwerking tussen de huisartsen in de regio op gang gebracht.

Lees meer
Chronische zorg

Chronische zorg

Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Sinds 2006 worden deze chronische patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en praktijkondersteuner somatiek. Ook wordt er in de zorgprogramma’s voor chronisch zieken samengewerkt met andere zorgverleners zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen.

Huisartsen Chronische Zorg heeft vier zorgprogramma’s. Namelijk Diabetes Mellitus, COPD, Cardio Vasculair Risico Management en Astma.

Lees meer

Geestelijke gezondheidszorg

In een aantal huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorgkortweg POH GGZ. Deze praktijkondersteuner is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Inmiddels is het team uitgegroeid tot een team van 45 POH GGZ, een consultatief psychiater, een verpleegkundig specialist GGZ, een coördinator POH GGZ en een manager GGZ.

Lees meer
GGZ

Cliëntenraad

De cliëntenraad is de gesprekspartner van het management van de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de zorgverlening op de huisartsenpost en de organisatie te maken hebben, zoals de kwaliteit van de zorg en de veiligheid.

Lees meer

PlusPunt Medisch Centrum

Bij PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen. We bieden meerdere specialismen, korte wachttijden, snelle diagnoses en behandelingen, persoonlijk en dichtbij. Alle onderzoeken vinden plaats binnen één dagdeel. Zodat u snel de zorg krijgt die u nodig heeft.

Lees meer
pluspuntmc