Bedrijfsonderdelen

De organisatie is opgebouwd door middel van verschillende bedrijfsonderdelen die alle specialisaties van Huisartsen OZL vertegenwoordigen.

Huisartsen Spoedpost OZL

De Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg (HAP OZL) verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen. Alle huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg zijn aangesloten bij de Huisartsen Spoedpost OZL en worden ingeroosterd voor diensten. Huisartsen Spoedpost OZL is de oudste pijler van HuisartsenOZL en heeft de samenwerking tussen de huisartsen in de regio op gang gebracht.

Chronische Zorg

Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Sinds 2006 worden deze chronische patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Ook wordt er in de zorgprogramma’s (‘dbc’s’) voor chronisch zieken samengewerkt met andere zorgverleners zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. Huisartsen Chronische Zorg BV (HCZ) heeft vier zorgprogramma’s (‘dbc’s’). Namelijk Diabetes Mellitus (DM), COPD, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en Astma.

Geestelijke Gezondheidszorg

De POH GGZ is inmiddels niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. In 2014 heeft de zorgverzekeraar de betaaltitel voor de POH GGZ in het leven geroepen. GGZ OZL is in 2014 gestart met een team van 12 POH GGZ. Inmiddels is dit team uitgegroeid tot een team van 50 POH GGZ, 3 POH Jeugd, een consultatief psychiater, twee verpleegkundig specialisten GGZ, een interculturele POH, een Slaapexpert, een Teamleider POH GGZ en een manager GGZ.

Diagnostiek & Behandel Centrum

Via Huisartsen Diagnostiek en Behandel Centrum, contracteert HuisartsenOZL, in overleg met zorgverzekeraar CZ, de eerstelijns diagnostiek voor huisartsenzorg in de regio. HuisartsenOZL sluit jaarlijks contracten af met Zuyderland diagnostiek en Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum.

Eerste Lijns Business Center

Het Eerste Lijns Business Center is het facilitaire bedrijf van HuisartsenOZL. Vanuit dit bedrijfsonderdeel worden niet alleen de zorgbedrijven maar ook de huisartsenpraktijken ondersteund op het gebied van bedrijfsvoering. Producten die HuisartsenOZL aanbiedt voor de praktijken in de regio zijn o.a. praktijkmanagement, salaris- en financiële administratie, ondersteuning bij HaZo24, innovatie en projecten.

PlusPunt Medisch Centrum

Bij PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen. Voordelen van PlusPunt Medisch Centrum zijn bijvoorbeeld de verschillende specialismen op één locatie, korte wachttijden, snelle diagnoses en behandelingen, persoonlijke benadering en dichtbij. Alle onderzoeken vinden plaats binnen één dagdeel. Zodat patiënten snel de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Kijk voor meer informatie op www.pluspuntmedischcentrum.nl.