HuisartsenOZL vindt het belangrijk dat binnen de huisartsenzorg de patiënt te allen tijde mag vertrouwen op de juiste zorg, ongeacht de locatie waar deze zorg wordt geleverd. Een kritische houding en verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het functioneren van de eigen organisatie en de zorg voor de patiënt is de basis voor een goede kwaliteit van zorg. Een goed ingericht kwaliteitsmanagementsysteem kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Zo’n systeem maakt het mogelijk om enerzijds te voldoen aan wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen met betrekking tot geleverde zorg. Anderzijds biedt het systeem de mogelijkheid om risico’s te beheersen en continu te werken aan kwaliteitsverbetering.

Enkele jaren geleden heeft HuisartsenOZL in samenwerking met andere regionale zorggroepen HaZo24 ontwikkeld. Dit is een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale norm NEN-EN 15224 Zorg en Welzijn. Inmiddels is een groot deel van de huisartsenpraktijken in de regio gecertificeerd volgens deze norm. Naast deze 54 huisartsenpraktijken zijn HuisartsenOZL zelf, de Huisartsenpost, Chronische Zorg, GGZ en Pluspunt Medisch Centrum gecertificeerd op basis van de HaZo24-norm. Enkele huisartsenpraktijken beschikken over een ander kwaliteitsmanagementsysteem.

Jaarlijks vindt er vanuit de organisatie bij alle deelnemers van HaZo24 een interne audit plaats, waarbij getoetst wordt of deze aan de norm voldoen. Daarnaast bezoekt een onafhankelijke certificerende instantie jaarlijks enkele praktijken en de overige bedrijfsonderdelen om toe te zien op naleving van de kwaliteitseisen conform de HaZo24-norm.