De Raad van Commissarissen van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving en de STAK toezicht uitoefent op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad van Commissarissen sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode.

Lees hier de volledige toezichtvisie van de Raad van Commissarissen ›

De raad

  • Ruud Verreussel, voorzitter
  • Jordi Aelmans, lid
  • Mieke Pirson, lid