COPD (Chronische Obstructieve Longaandoeningen) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en emfyseem. Deze ziekte van de longen ontwikkelt zich bij een deel van de rokers. COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD. de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. Om vast te stellen of er mogelijk sprake is van COPD, kan een arts een longfunctiemeting verrichten. Tijdens deze test wordt er in een apparaat geblazen dat onder andere meet hoeveel lucht er wordt uitgeblazen Als dit veel minder is dan normaal, dan weet de arts dat de longen niet goed genoeg werken. Naast de longfunctiemeting, is ook het klachtenpatroon van belang bij de diagnosestelling en het verdere verloop.

Het belangrijkste voor de behandeling van COPD is stoppen met roken. Alleen door te stoppen met roken wordt voorkomen dat de longen nog verder achteruit gaan. Dat stoppen met roken moeilijk is weet iedereen. De huisartsenpraktijk kan een ‘stoppen met roken’ begeleiding aanbieden. Het is uiteraard wel een voorwaarde dat de patiënt zelf ook gemotiveerd is om te stoppen met roken.

Naast stoppen met roken is regelmatig en verantwoord bewegen, net als gezonde voeding heel belangrijk voor patiënten met COPD. Om patiënten met stabiel ondergewicht goed advies te geven op het gebied van voeding, zijn er afspraken gemaakt met diëtisten.