Astma is een ontsteking van de luchtwegen, hierdoor worden de luchtwegen nauwer en extra prikkelbaar. Dit heeft verschillende klachten als gevolg zoals kortademigheid, benauwdheid, piepende uitademing en (nachtelijk) hoesten. De klachten treden op in aanvallen, die van korte of langere duur kunnen zijn. Wanneer u dit soort klachten heeft, bespreek ze met uw huisarts. Samen kan worden gekeken naar de oorzaak van de klachten. Astma is slechts één van de mogelijke diagnoses. Andere oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: chronische bronchitis, overgewicht of emfyseem.

Hoewel astma in het algemeen een goed behandelbare aandoening is, is astma niet te genezen. Gelukkig bestaan er effectieve geneesmiddelen tegen astma, waarmee de kortademigheid meestal kan worden opgeheven. Naast geneesmiddelen kan het aanpassen van u leefstijl noodzakelijk zijn. De huisartsenpraktijk kan u begeleiden bij stoppen met roken, regelmatig en verantwoord bewegen en gezonde voeding. Voor gespecialiseerde begeleiding kan de huisarts doorverwijzen naar een diëtist of een leefstijlcoach. De doelstelling is het verminderen van klachten, het verbeteren van het inspanningsvermogen, het beperken van de achteruitgang van de longfunctie en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Soms is de ingestelde behandeling niet voldoende om klachten te laten verminderen. Dan kan de huisarts contact opnemen met een longarts om eventuele vervolgstappen te bepalen. Mocht de behandeling alsnog niet voldoende zijn dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de longarts.