De cliëntenraad is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur en het management van Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, Huisartsen Chronische Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg en PlusPunt Medisch Centrum.

De cliëntenraad voert haar taken uit conform de Wmcz 2018 zoals het gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die met de zorgverlening en de organisatie van de huisartsenzorg in de OZL regio te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van cliënten/ patiënten.

Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) moet de Raad van Bestuur en het management van de hierboven genoemde bedrijfsonderdelen, voor belangrijke besluiten advies vragen aan de cliëntenraad.  Op deze manier denkt en praat de cliëntenraad mee over voor u belangrijke zaken.

Leden

  • Jo Frissen: voorzitter
  • Anita Ortmans-Beerens, penningmeester
  • Thea Pluijmaekers- Scheffer: lid
  • Will Geraedts: lid
  • Ingrid Bastiaans: communicatie, website
  • Marlies Wroniak: lid

Jaarverslag

Bekijk het jaarverslag van de cliëntenraad door op de onderstaande button te klikken.

Jaarverslag cliëntenraad 2022

Neem contact met ons op

Heeft u vragen aan de cliëntenraad of wilt u meer informatie over de cliëntenraad, neem dan contact op via onderstaand contactformulier.