Missie en Visie

De huisartsenvoorzieningen in de OZL regio leveren zorg die persoonsgericht, geïntegreerd, effectief en efficiënt is tegen een marktconforme vergoeding.

De huisartsenvoorziening heeft een belangrijke functie als regisseur van de (wijk)zorg, onder het adagium zorg zo thuis mogelijk.

HuisartsenOZL focust zich op het ondersteunen van de huisartsenpraktijken bij het verwezenlijken van deze visie.

Een goede kwalitatieve inhoud en een tevreden huisarts & patiënt staat hierbij voorop.

Kernwaarden

Met onze kernwaarden laten we zien wat we echt belangrijk vinden en hoe we samenwerken om de missie en visie van HuisartsenOZL in te vullen. Deze waarden zijn zowel voor onze huisartsen en medewerkers in de praktijken als onze eigen medewerkers zichtbaar. Huisartsen en hun team zien dit terug in de samenwerking met onze organisatie en in onze dienstverlening. Nieuwe medewerkers herkennen zich in deze waarden en dragen bij aan het versterken van deze waarden.

HuisartsenOZL werkt vanuit de 3 V’s: Verbindend, Versterkend en Vooruitstrevend.

Verbindend
We bundelen krachten. We verbinden vanuit oprechte betrokkenheid, zowel intern als regionaal. Zowel met onze directe als indirecte stakeholders.

Versterkend
We werken persoonsgericht om het individu te versterken en daarmee ook onszelf. We versterken de regio door samen te werken en samen te leren, dat is de kracht van het collectief.

Vooruitstrevend
Met ambitie bouwen we voortdurend aan de huisartsenzorg van de toekomst. Dit vergt een flinke dosis ondernemerschap, innovatie- en daadkracht.