Missie en Visie

De huisartsenvoorzieningen in de OZL regio leveren zorg die persoonsgericht, geïntegreerd, effectief en efficiënt is tegen een marktconforme vergoeding.

De huisartsenvoorziening heeft een belangrijke functie als regisseur van de (wijk)zorg, onder het adagium zorg zo thuis mogelijk.

HuisartsenOZL focust zich op het ondersteunen van de huisartsenpraktijken bij het verwezenlijken van deze visie.

Een goede kwalitatieve inhoud en een tevreden huisarts & patiënt staat hierbij voorop.

Kernwaarden

  • Organiseren
  • Ondersteunen
  • Regisseren
  • Kwalitatieve zorg