Als u de Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg belt, krijgt u een speciaal opgeleide triagiste aan de lijn. Zij vraagt naar uw persoonlijke gegevens en de aard van uw klachten. Aan de hand van het gesprek bepaalt de triagiste hoe u het beste geholpen kunt worden. Er zijn vier mogelijkheden:

 • Telefonisch advies
  De triagiste geeft u onder supervisie van een huisarts advies over hoe u uw medische klacht zelf kunt behandelen. Zo nodig maakt u de volgende werkdag een afspraak met uw eigen huisarts.
 • Bezoek huisartsen spoedpost
  De triagiste maakt een afspraak voor u op de huisartsen spoedpost. Neem een identiteitsbewijs mee. Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de doktersassistente. Zij zit links aan de gezamenlijke balie van de huisartsen spoedpost en de Spoedeisende Hulp. Als u aan de beurt bent, verzoekt de huisarts u mee te komen naar een spreekkamer. Op zaterdag en zondag kunt ook geholpen worden door een verpleegkundig specialist. Na behandeling kunt u naar huis of wordt u doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp.
 • Telefonisch consult
  De triagiste maakt een afspraak voor een telefonisch consult met een huisarts.
 • Herhaalrecepten
  Als u de huisartsen spoedpost belt krijgt u een keuzemenu. Hierin kunt u kiezen voor herhaalrecepten. U wordt dan rechtstreeks doorverbonden met de dienstapotheek van het ziekenhuis.
 • Visite huisarts
  De triagiste maakt een afspraak voor een visite aan huis. Dit gebeurt als u om medische redenen niet naar de huisartsen spoedpost kunt komen.
 • Naar ziekenhuis
  Uw klacht is zo spoedeisend of gecompliceerd dat u naar het ziekenhuis moet. De triagiste meldt u alvast aan. Afhankelijk van de situatie gaat u zelf naar het ziekenhuis of wordt u opgehaald door een ambulance. Vergeet uw identiteitsbewijs niet.