De kosten die de Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg in rekening mag brengen, worden jaarlijks vastgesteld door de overheid, vertegenwoordigd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Per 1 februari 2023 hanteert Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg voor haar dienstverlening de volgende tarieven:

Consult € 148,16
Visite € 222,24
Triage consult € 35,-

Betaling en declaratie

Zowel het telefonisch consult als het consult bij de huisartsen spoedpost en het huisbezoek worden in rekening gebracht. Met uw verzekeringsgegevens kunnen wij -in de regel- rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. U heeft er dan geen omkijken naar. Wij kunnen rechtstreek declareren bij Nederlandse zorgverzekeraars of als u een ‘European Health Insurance Card’ heeft.
Zijn uw zorgverzekeringsgegevens niet bij ons bekend, dan ontvangt u een rekening thuis. Deze kunt u zelf declareren. Vindt u dit vervelend? Neem dan even contact met ons op en geef alsnog uw zorgverzekeringsgegevens aan ons door.

Kosten van een consult of behandeling kunnen ook contant of per pinautomaat bij de huisartsen spoedpost afgerekend worden. U ontvangt dan een kwitantie die u naar uw verzekeraar kunt sturen.

De financiële administratie is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur en op woensdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur op 045 – 747 00 40 en via debiteuren@huisartsenpost-ozl.nl.