Currently browsing: Nieuws

Zorgverleners slaan handen ineen voor betere (S)GGZ

De samenwerking tussen huisartsen, GGZ en het sociaal domein moet beter. Daarom zijn de zogeheten ‘mentale gezondheidscentra’ opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Nieuwe initiatieven die de onderlinge samenwerkingsbanden versterken werpen hun vruchten al af. Zowel in Midden-Holland als in Zuid-Limburg zijn mentale gezondheidscentra opgestart die de patiënten én zorgverleners ten goede komen.

Lees meer

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.