Zorgverleners slaan handen ineen voor betere (S)GGZ

De samenwerking tussen huisartsen, GGZ en het sociaal domein moet beter. Daarom zijn de zogeheten ‘mentale gezondheidscentra’ opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Nieuwe initiatieven die de onderlinge samenwerkingsbanden versterken werpen hun vruchten al af. Zowel in Midden-Holland als in Zuid-Limburg zijn mentale gezondheidscentra opgestart die de patiënten én zorgverleners ten goede komen.

Er zijn heel wat voorbeelden te noemen die de prille samenwerking tussen de partijen schetsen. De basis blijkt vaak niet in orde, terwijl deze juist bepalend kan zijn voor de behandeling. Het is nodig om alle koppen bij elkaar te steken, casuïstiek te bespreken en passende zorg te bieden. Mediis, de regionale huisartsenorganisatie in Midden-Holland, initieerde een wekelijks digitaal overleg met alle partijen aan één ‘tafel’. Ook huisartsenorganisatie Huisartsen Oostelijke Zuid-Limburg onderneemt actie samen met alle betrokken partners uit de zorg. Zorgverzekeringen CZ en VGZ, het sociaal domein en drie huisartsenorganisatie ontwikkelen een nieuwe patiëntreis, die inzet op preventie.

Mooie initiatieven die niet alleen bijdragen aan betere zorg voor de patiënten, maar ook het werkplezier van de zorgverleners vergroot omdat de druk wordt verlicht.

In InEen Magazine verscheen recent een artikel dat dieper ingaat op deze ontwikkelingen en de uitkomsten hiervan. Onder andere Joyce Schiffers, manager GGZ bij HuisartsenOZL, komt aan het woord.

Lees het artikel hier.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.