Zo doen we dat in de regio

De afgelopen jaren hebben de huisartsen in Oostelijk Zuid – Limburg het initiatief genomen om in een collectieve aanpak, oplossingen te bedenken en te implementeren, gericht op de problemen voortkomend uit het regiobeeld. Met steun van CZ hebben we een goed fundament kunnen leggen voor wat betreft de praktijkorganisatie, digitalisering, effectief verwijzen en een persoonsgerichte aanpak. Dit heeft geleid tot aantoonbare resultaten. Meer informatie hierover leest u hier.

De regionale aanpak vormt een stevige basis. De huisartsen werken goed samen en hebben een visie op duurzame huisartsenzorg voor patiënt en huisarts. We kunnen het echter niet alleen. De enorme druk op de eerste lijn, die ontstaat door de toename in zorgvraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, vraagt om meer rigoureuze oplossingen! Dit vraagt iets van ons allen: beleidsmakers, zorgverzekeraars en onze ketenpartners.
De belangrijkste thema’s zijn benoemd in ons 7-puntenplan.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.