Volop werkgeluk bij HuisartsenOZL

Wanneer de zorgmedewerker op 1 staat, ontvangt de patiënt de allerbeste zorg. Dat is de filosofie van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg als het gaat om werkplezier en -geluk. We investeren veel in het welbevinden van onze medewerkers, want wanneer een medewerker gelukkig is op het werk, dan is hij of zij meer betrokken, creatiever, productiever en gemotiveerder. Daar kan Mironne Van Melkebeke (45) over meepraten. Zij is als Praktijkondersteuner (POH) GGZ sinds een jaar werkzaam bij HuisartsenOZL en is overduidelijk blij met deze keuze.

Mironne is werkzaam bij een huisarts in Landgraaf, waar ze veel vrijheid ervaart in haar werk. “De huisarts en leidinggevenden van HuisartsenOZL hadden vanaf het begin alle vertrouwen in mij. Dit werd ook letterlijk naar mij uitgesproken en versterkte mijn zelfvertrouwen en gevoel van vrijheid enorm. Natuurlijk is mijn werk deels gekaderd en is overleg met de huisarts in bepaalde situaties nodig, maar ik kan ook mijn eigen koers varen”, vertelt Mironne. “Zo kan ik zelf invulling geven aan de vorm van mijn hulpverlenende gesprekken en welke methode ik toepas als de patiënt bij mij in behandeling blijft.”

Het gevoel van vertrouwen en de autonomie die Mironne ervaart sluiten naadloos aan op de vijf pijlers waar HuisartsenOZL op inzet om het werkgeluk van haar medewerkers te vergroten.

De pijlers

De vijf pijlers waar HuisartsenOZL zich op richt zijn Verbinding, Waardering, Vertrouwen, Autonomie en Competentie. We laten dit tot uiting komen door collega’s bij elkaar te brengen en onze zorgprofessionals erkenning te geven met oprechte complimenten. We bieden volop ruimte voor groei en ontwikkeling en we monitoren nauwlettend de competenties en ontwikkelwensen die we gezamenlijk hebben vastgesteld. Mironne beaamt dat: “HuisartsenOZL biedt een ruim en gevarieerd scholingsaanbod aan, aangevuld met leerzame intervisiebijeenkomsten en werkoverleggen. Wanneer er intern interessante loopbaanmogelijkheden ontstaan, wordt er samen gekeken of het iets voor je kan zijn.”

Ondanks dat Mironne zo’n zestig POH GGZ collega’s heeft, voelt ze zich actief verbonden met een steunend en inspirerend netwerk van collega’s. De informele borrels en personeelsuitjes dragen hier natuurlijk ook aan bij.

Open communicatie als sleutel voor werkgeluk

Waar ze de meeste energie uithaalt? Daar hoeft Mironne niet lang over na te denken. “Dat is natuurlijk het persoonlijke contact met de patiënten. Ik haal er veel voldoening uit om hen, al is het een stukje, op weg te helpen.” Mironne is ook tevreden over de manier waarop HuisartsenOZL contact onderhoudt met haar werknemers. “Ondanks dat ik niet vaak op het hoofdkantoor kom, is er een aangenaam lijntje met de leidinggevenden van HuisartsenOZL. Vanaf het begin voel ik me goed geïnformeerd, gefaciliteerd en ingewerkt. Ze spelen in op mijn voorkeuren rondom werk- en privébalans en checken regelmatig hoe het met mij gaat en of ik nog in alles voorzien ben. Ik voel mij écht helemaal op mijn plek bij HuisartsenOZL!”

Dag van het werkplezier in de Zorg

Dit artikel is geschreven in het kader van de Dag van het werkgeluk in de Zorg, een initiatief van FWG Progressional People samen met zorgorganisaties in Nederland. Deze dag vindt jaarlijks plaats op de laatste dinsdag van januari. Zorgorganisaties in Nederland zetten deze dag het thema werkplezier centraal. Het is dé dag om, samen met collega’s, stil te staan bij het waardevolle zorgvak en in gesprek te gaan over manieren om werkplezier te vergroten.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.