Specialistische zorg buiten het ziekenhuis

PlusPunt Medisch centrum

In het PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw samen om patiënten specialistische zorg te bieden buiten de ziekenhuismuren. Het anderhalvelijnscentrum behandelt laagcomplexe medische klachten. Klik hier voor meer informatie over de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.