Samen ontwikkelen we de Zorgkaart!

In de wereld van de gezondheidszorg is het vinden van de juiste zorgverlener een cruciale stap in het zorgtraject. Patiënten willen graag betrouwbare informatie over zorgaanbieders in hun omgeving, terwijl zorgverleners graag vindbaar willen zijn voor potentiële patiënten. Daarom ontwikkelde Huisartsen Oostelijke Zuid-Limburg de Zorgkaart. Dit platform biedt een overzicht van zorgaanbieders in de regio en brengt zo zorgverleners en patiënten dichter bij elkaar. Mariëlle de Kock-Olivers is naast haar functie als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) actief betrokken bij de implementatie van de Zorgkaart. Samen met enkele POH-GGZ binnen de werkgroep Zorgkaart werken wij hieraan om de Zorgkaart zichtbaar op de kaart te zetten. 

Mariëlle is sinds een maand in de weer met het op de kaart zetten van de Zorgkaart. “Ik ondersteun voornamelijk bij het regelen van praktische zaken. Omdat ik zelf jarenlang als zelfstandig ondernemer heb gewerkt, heb ik een rijk netwerk opgebouwd” vertelt ze. “Dat komt ook van pas bij deze nevenwerkzaamheden. Het geeft energie om naast mijn spreekuren ook met andere waardevolle zaken bezig te zijn. Uiteindelijk hebben alle zorgverleners en patiënten in de regio iets aan de Zorgkaart.”

Puzzel leggen
Om de Zorgkaart zo compleet mogelijk te maken, zoekt Mariëlle onder andere op internet naar ontbrekende, maar waardevolle contactgegevens van zorgverleners. Hierbij houdt ze ook rekening met een balans tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners. “Het is belangrijk dat deze verdeling er is, aangezien niet-gecontracteerde zorgverleners mogelijk niet voor iedereen toegankelijk zijn”, legt ze uit. Een andere bron van contactgegevens zijn de collega’s in de verschillende praktijk van HuisartsenOZL. “Alle POH-GGZ wisselen onderling interessante kennis en contacten uit via een grote mailinglijst”, vertelt Mariëlle. “Alle informatie die hier binnenkomt, controleer ik én geef ik een logische plek in de Zorgkaart. Het is veel werk om dit allemaal uit te zoeken, maar ik vind het een hele interessante puzzel om te leggen.”

Een betrokken patiënt
Niet alleen verbindt de Zorgkaart verschillende professionals in het zorgveld aan elkaar. Een ander belangrijk aspect van de Zorgkaart is dat het patiënten actief betrekt bij hun zoektocht naar een passende zorgverlener. De patiënt kan zelf zoeken door de betrouwbare informatie in de Zorgkaart en een selectie maken, waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in hun eigen zorgproces. Mariëlle benadrukt echter dat dit niet in alle situaties mogelijk is.

Zorgkaart verder promoten
Nu de Zorgkaart met en met steeds completer wordt, vindt Mariëlle het belangrijk dat de applicatie ook bekendheid krijgt onder de zorgverleners. “Schuif je aan bij werkoverleggen? Besteed dan ook aandacht aan de Zorgkaart”, tipt Mariëlle. “Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe meer verbinding er ontstaat. En dat is juist wat we willen bereiken met de Zorgkaart: de muurtjes tussen de verschillende zorgverleners verwijderen en domeinoverstijgende samenwerkingen stimuleren.”

Bekijk de Zorgkaart
Wil je ook gebruikmaken van de Zorgkaart? Log in op je account van de HuisartsenOZL werkafspraken-app en ga naar ‘Mijn Regio’ of klik op deze link.

Heb je aanvullingen voor de Zorgkaart? Deel ze met ons via support@hozl.nl. Zo maken we de tool nóg beter.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.