Publicatie in Nurse Academy over VS-GGZ binnen huisartsenzorg

Onze collega Tamara Grond heeft samen met Ans Tordoir en Anneke van Vught een verhelderend artikel geschreven over een relatief nieuwe functie binnen de huisartsenzorg; de Verpleegkundig Specialist GGZ. Het artikel is recent gepubliceerd in het tijdschrift Nurse Academy (03-2022). Hoe ziet de inzet van de VS-GGZ in de huisartsenpraktijk eruit? Wat is de toegevoegde waarde en welke factoren beïnvloeden de inzet? Aan de hand van interviews met professionals geeft het artikel antwoord op deze vragen.

Lees hier het artikel ‘De VS-GGZ in de huisartsenpraktijk’.

Implementatie door HuisartsenOZL

Tamara Grond was eerst werkzaam als POH GGZ en is met veel enthousiasme aan de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ begonnen. Inmiddels heeft ze deze met succes afgerond en zijn we samen aan het pionieren om de functie goed te integreren in de huisartsenpraktijk. De vraag naar GGZ-zorg neemt toe en wordt steeds complexer. Door de inzet van de VS-GGZ wil HuisartsenOZL de huisarts en POH-GGZ voorzien van extra expertise om beter te kunnen voorzien in deze vraag.

Over Nurse Academy

Nurse Academy is bijscholing via een vaktijdschrift met online toetsen, waarmee je je verpleegkundige kennis bij kunt houden. Het vaktijdschrift kent drie verschillende vakgebieden: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderen- en thuiszorg.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.