PlusPraktijken: “Samen werken aan de huisartsenpraktijk van de toekomst”

Minder verwijzingen naar het ziekenhuis, huisartsen die de zorg voortdurend verbeteren door van elkaar te leren, zelfredzamere en tevreden patiënten en lagere zorgkosten. Te mooi om waar te zijn? De PlusPraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg bewijzen dat het kan. Sinds 2016 werken 14 huisartsenpraktijken, aangesloten bij zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HuisartsenOZL), samen met Zuyderland Medisch Centrum en zorgverzekeraar CZ, aan verbetering van de regionale zorg.

Martin Wijnen, zorginkoper bij CZ: “In de Oostelijke Mijnstreek voelen mensen zich over het algemeen minder gezond, ze gaan vaker naar de dokter en de regio vergrijst bovendien sneller dan de rest van Nederland. Tel daarbij op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt plus de alsmaar stijgende zorgkosten en de uitdaging tekent zich helder af. Zo’n tien jaar geleden is bij CZ het besef ontstaan dat alleen een gezamenlijke regionale aanpak de zorg beter kan maken en de zorgkosten kan bedwingen. Met de PlusPraktijken brengen we dit gedachtengoed in de praktijk.”

Poortwachter
Waarom de huisartsen? “Zij fungeren als poortwachter”, legt Wijnen uit. “Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, spelen een belangrijke rol in preventie en verwijzen indien nodig door naar specialistische zorg in het ziekenhuis. Zij hebben de sleutel in handen als het gaat om het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Huisartsen voelen die verantwoordelijkheid ook. Door zich aan te sluiten bij PlusPraktijken krijgen ze de middelen in handen om de zorg te verbeteren.”

Veiligheid
Arnout van Stokkom, senior projectmanager zorggroep HuisartsenOZL: “In de PlusPraktijken werken de huisartsen intensief samen. Ze kijken letterlijk bij elkaar in de keuken om te leren van elkaars manier van werken. Via een dashboard is inzichtelijk hoe ze ten opzichte van elkaar op de verschillende indicatoren presteren. Als de ene arts rood scoort op bijvoorbeeld doorverwijzingen naar de orthopedie en de ander groen, dan ligt het voor de hand om na te gaan waar dat in zit. Het gaat nadrukkelijk niet om te meten wie het beste is. Het mooie is dat iedere praktijk wel ergens hoog op scoort en laag op iets anders. Belangrijk is dat de huisartsen zich veilig voelen om informatie met elkaar te delen. Dat delen gebeurt via netwerkbijeenkomsten, in speeddates en door elkaar op te zoeken.”

Lees het hele artikel hier: bit.ly/3CM5PJe

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.