Zelfmeten van uw bloeddruk

Uw huisartsenpraktijk nodigt u uit om zelf uw bloeddruk te meten. Bijvoorbeeld omdat uw bloeddruk bij de huisarts erg wisselend is. Wat houdt dit in?

De stappen in het kort

 • 1. Koop of leen een bloeddrukmeter
  U heeft een betrouwbare bloeddrukmeter nodig. Deze kunt u zelf aanschaffen, of de huisarts stelt deze beschikbaar.
 • 2. Meet uw bloeddruk
  Meet uw bloeddruk 4x per dag over een periode van 5, 6 of 7 opeenvolgende dagen.
 • 3. Leg uw resultaten vast
  Noteer de gemeten bloeddrukwaardes in de online patiëntomgeving van uw huisarts.
 • 4. Verstuur uw metingen
  Verstuur uw bloeddrukwaardes vanuit de online patiëntomgeving naar uw huisartsenpraktijk. De gemiddelde bloeddruk wordt hierbij direct berekend en meegestuurd.
 • 5. Uw huisartsenpraktijk neemt contact met u op
  De meetresultaten worden automatisch gedeeld met uw huisartsenpraktijk. De huisarts of praktijkondersteuner beoordeelt uw waardes en informeert u over eventuele vervolgstappen.

Belangrijke informatie

Waarom zelf uw bloeddruk meten?

Het meten van uw bloeddruk is van belang om uw gezondheid in de gaten te houden en eventuele medicatie te bepalen.

 

Thuis uw bloeddruk meten is betrouwbaarder
Thuis uw bloeddruk meten is het meest betrouwbaar, omdat u dan het meest ontspannen bent. De bloeddruk thuis is vaak lager dan bij uw huisarts (gemiddeld 5 punten lager). Bij sommige mensen zelfs heel veel lager. Met uw thuismetingen kan de huisarts daarom beter inschatten wat uw echte bloeddruk is.

 

Meer tijd en aandacht van uw huisarts
Als u thuis uw bloeddruk al meet, dan hoeft dit niet meer op de huisartsenpraktijk te gebeuren. Zo heeft uw huisarts of praktijkondersteuner tijdens het consult meer tijd voor uw vragen.

Welke bloeddrukmeter kan ik het beste gebruiken?

De Hartstichting heeft alle informatie over bloeddrukmeters verzameld. Zij houden een lijst bij van betrouwbare meters. Voor een betrouwbare meting raden onze huisartsen aan om een bloeddrukmeter uit deze lijst aan te schaffen.

Hoe kom ik aan een bloeddrukmeter?

1. U koopt zelf een betrouwbare bloeddrukmeter
Onze huisartsen adviseren de bloeddrukmeter van Microlife BP A1. Via bloeddrukmeterswebshop.nl krijgt u €5,- korting door het invullen van de kortingscode: HOZLmeter1. Als u een andere bloeddrukmeter koopt, let er dan op dat deze meter op de lijst van de Hartstichting voorkomt.

 

2. U leent een bloeddrukmeter van uw huisartsenpraktijk
De meeste huisartsenpraktijken hebben enkele bloeddrukmeters beschikbaar voor zelfmetingen. Deze bloeddrukmeter moet na verloop van tijd weer bij de praktijk worden ingeleverd. Bespreek de mogelijkheden hiervoor met uw huisartsenpraktijk.

Hoe meet ik mijn bloeddruk?

U meet 4x per dag thuis uw bloeddruk: 2x in de ochtend en 2x in de avond. U herhaalt dit 5, 6 of 7 dagen achter elkaar. Ook hiervoor biedt de Hartstichting duidelijke informatie en instructies op haar website. Deze informatie hebben wij voor u samengevat in een printbaar bestand.

Hoe geef ik mijn bloeddruk door aan mijn huisarts?

Online Patiëntomgeving – Webportaal
Uw Zorg online is de online patiëntomgeving van uw huisartsenpraktijk. U logt in via de website van uw eigen huisarts. Na inloggen is de functie Metingen direct zichtbaar in het hoofdmenu. Hier voert u de bloeddrukwaardes in en verstuurt deze vervolgens naar uw huisarts. Het gebruik is heel eenvoudig. Komt u er toch niet helemaal uit, dan kunt u hier een stapsgewijze uitleg downloaden.

 

Online Patiëntomgeving – App
U kunt uw bloeddrukwaardes ook doorgeven via de app van Uw Zorg online. Het gebruik hiervan is heel eenvoudig. Voor meer informatie kunt u de website van HuisartsenOZL raadplegen.

Wat gebeurt er met mijn meetresultaten?

Uw meetwaardes komen automatisch binnen in het systeem van uw huisartsenpraktijk. Uw huisarts of praktijkondersteuner beoordeelt uw meetresultaten en verwerkt de uitslagen in uw medisch dossier. Binnen enkele werkdagen neemt uw praktijk contact met u op om de vervolgstappen te bespreken. U heeft met uw huisartsenpraktijk afgesproken hoe de terugkoppeling plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een consult. Het kan ook zijn dat alles goed is en er geen verdere controle nodig is.

Meer informatie

Meer informatie over uw bloeddruk vindt u op de websites van Thuisarts en de Hartstichting. Voor andere vragen neemt u contact op met uw huisarts.