Je vertrouwde huis als wacht- en spreekkamer

Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen. Door regionale samenwerking tussen Huisartsen OZL, Zuyderland, ouderenzorgorganisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram en Cicero Zorggroep, Burgerkracht Limburg en CZ Zorgverzekeringen, wordt dat met ondersteuning van ROS Robuust in Oostelijk Zuid-Limburg mogelijk gemaakt.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.