Inwoners Zuid-Limburgse Mijnstreek in gesprek over de zorg in hun regio

Waardevolle ideeën tijdens tweede dialoog ‘Zorg in de Mijnstreek’

Burgerkracht Limburg organiseerde op 16 januari de tweede Praat Mee Tafel ‘Zorg in de Mijnstreek’ dit keer gehouden in Sittard. Meer dan honderd inwoners hebben tijdens deze bijeenkomst actief deelgenomen aan gesprekken over spoedzorg, samenwerking in de zorg, bereikbaarheid van zorg, voldoende medewerkers en het bevorderen van een goede gezondheid in hun regio. Thema’s waarvan inwoners tijdens de eerdere bijeenkomst zelf hebben aangegeven dat zij deze het belangrijkste vinden. De betrokkenheid was dan ook groot en in goede sfeer zijn zorgen en ideeën verder geconcretiseerd.

De bijeenkomsten vormen een belangrijk onderdeel van de aanpak om tot een breed gedragen besluit te komen over de toekomst van de zorg in de Mijnstreek, een regio die voor grote uitdagingen staat. Vergrijzing zorgt voor veranderende, terwijl er tegelijkertijd steeds minder zorgpersoneel beschikbaar is. Inwoners van Zuid-Limburg behoren gemiddeld tot de minst gezonde Nederlanders. Dit brengt dilemma’s mee en vraagt om keuzes. In september 2023 hebben Zuyderland en zorgverzekeraar CZ beloofd met inwoners te praten over de toekomst van ‘de Zorg in de Mijnstreek’. Met de Praat Mee tafels wordt invulling gegeven aan die belofte.

Concrete vragen, ideeën en oplossingen
“Onze bijeenkomsten moeten niet alleen een breder en beter beeld geven van wat inwoners belangrijk vinden. We gaan die stem ook daadwerkelijk betrekken bij toekomstscenario’s voor gezondheid en zorg in de Mijnstreek, met inbegrip van de rol van het ziekenhuis daarin,” licht Lea Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter van dit proces, toe.

Vijf bijeenkomsten, afwisselend in Heerlen en Sittard, zijn gepland om tot een gedragen scenario te komen. Tijdens de tweede bijeenkomst is in café setting aan kleine tafels dieper ingegaan op knelpunten, kansen en zorgen. Er zijn er concrete vragen geformuleerd maar ook al ideeën voor mogelijke oplossingen gedeeld.

“Samen het gesprek aangaan is zeer nuttig; niet iedereen denkt hetzelfde. De situatie is complex, en door het gesprek ga je breder kijken en kom je samen tot inzichten,” zegt Bouwmeester. Een voorbeeld is acute zorg. Iedereen vindt dat belangrijk, maar niet iedereen deelt dezelfde opvatting. “De één wil zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de ander hecht belang aan een meer gespecialiseerd ziekenhuis. Na een half uur praten waren de mensen het er in ieder geval over eens dat je er vooral voor moet zorgen dat de ambulance zo snel mogelijk ter plekke is om iemand te stabiliseren”.

Experts voor meer kennis
Tijdens de bijeenkomst hebben deelnemers ook nagedacht over welke mensen ze willen uitnodigen om meer kennis over vraagstukken en hun ideeën te krijgen. “Onze groep wil met een ambulanceverpleegkundige spreken”, zei een van de deelnemers. “Wat kunnen zij nu al doen in de ambulance, vooral bij acute hartzorg? En welke mogelijkheden zien zij in de toekomst om eventuele langere aanrijdtijden te overbruggen?”

Daarnaast werd huisarts Hans Peter Jung uit Afferden genoemd als inspirerend voorbeeld. De Zuid-Limburgse huisarts is landelijk bekend in het kader van positieve gezondheid.

Een ander soort gesprek met de patiënt is volgens de deelnemer niet alleen goed voor de gezondheid van de patiënt, maar ook voor het welzijn van huisartsen en hun team.

Lea Bouwmeester kijkt tevreden terug en hoopt op een even goede opkomst bij de volgende bijeenkomst op 27 februari in Heerlen. “De deelnemers zijn kritisch, maar de betrokkenheid is groot. Dat merk je in alles, soms voel je ook echt het ongeduld. Begrijpelijk, het gaat over wezenlijke zorgen die mensen hebben. Maar juist daarom willen we de tijd nemen met inwoners voordat er beslissingen worden genomen.”

Meer informatie over de Praat Mee tafels vind je hier.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.