Huisartsen maken zich hard voor betere zorg

De problemen in de zorg stapelen zich op en de huisartsenzorg staat behoorlijk onder druk. De huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg slaan opnieuw de handen ineen en komen met concrete oplossingen. Ze willen en kunnen goede zorg blijven leveren aan hun patiënten. Vandaar dat we een 7-puntenplan hebben opgesteld met concrete oplossingen.

HuisartsenOZL ondersteunt de landelijke actiedag op het Malieveld op 1 juli 2022, waarbij de Landelijke Huisartsen Vereniging aandacht vraagt voor knelpunten die ervaren worden binnen de huisartsenzorg.

Lees het volledige persbericht

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.