Project Zorgcontinuüm Ouderenzorg

project ZO

Het project Zorgcontinuüm Ouderenzorg is ontstaan vanuit de ambitie om de zorg aan ouderen in de regio Oostelijk Zuid Limburg (OZL) te verbeteren. Huisartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, belangenbehartiger Burgerkracht én zorgverzekeraar CZ hebben gedurende dit project nauw samengewerkt. Een samenwerking gevoed door één gemeenschappelijk doel: de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener.

Lees het volledige artikel: https://bit.ly/3loTAsW
Bekijk de infographic: https://bit.ly/2GQcRUV

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.