De drukte op de Huisartsenpost voorspellen

Kunnen we de drukte op de huisartsenpost voorspellen? In samenwerking met Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg en DrechtDokters studeerde Hanneke Post af op dit onderwerp.

Uit haar onderzoek bleek dat de vele telefoontjes een groot knelpunt vormen, maar er zijn nog veel meer verbeterpunten.

De ontwikkelaars van EscuLine zijn inmiddels aan de slag met de ontwikkeling van een analyse- en simulatietool. Hiermee krijgen managers en planners van een huisartsenposten inzicht in de optimale bezetting afgestemd op de te verwachten drukte.

Lees het hele artikel hier: https://bit.ly/3CsrvtS

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.