HuisartsenOZL extra alert op behoud goede spoedzorg in regio Parkstad          

Heerlen 3 juli 2024
Dit bericht is door HuisartsenOZL samen met de Medische Staf Huisartsen (MSH) en de Huisartsenalliantie opgesteld.

Het volledige statement van HuisartsenOZL:

Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HuisartsenOZL), is bezorgd over de toekomstige invulling en de kwaliteit van de spoedzorg in de regio Parkstad, nu de uitgebreide spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis in Heerlen dreigt te sluiten in 2030.

Bezorgde huisartsen en patiënten willen dat een volwaardige SEH behouden blijft in Heerlen. De huisartsenalliantie maakt zich hier sterk voor. HuisartsenOZL geeft de volledige steun aan de huisartsenalliantie die pleit voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Heerlen. Dit houdt in dat politiek wordt onderzocht hoe besluitvorming rondom deze vraagstukken plaats moet vinden. HuisartsenOZL vindt het van belang voor inwoners en professionals dat hier snel duidelijkheid in komt.

Huisartsen vrezen toename van werkdruk, verantwoordelijkheid en dat de regio minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe huisartsen. Daarnaast ontstaan er nu spanningen tussen zorgbestuurders, professionals, gemeenten en inwoners die samenwerking in gevaar brengen. Dit is onwenselijk! De uitdagingen in de regio zijn groot en een gezamenlijke aanpak van gezondheid en brede welvaart duldt geen uitstel tot 2030.

HuisartsenOZL blijft ook deelnemen aan het uitwerken van het scenario van de regietafel. Het grootste deel van de spoedvragen dient namelijk in Heerlen afgehandeld te kunnen worden. Spoedzorg moet altijd van hoge kwaliteit zijn en gezamenlijk plaatsvinden met medisch specialisten.

De huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg zullen via een enquête aangeven wat ze nodig hebben en hoe ze willen samenwerken om kwalitatief goede en verantwoorde spoedzorg te blijven leveren samen met medisch specialisten. Er zullen minimale kwaliteitseisen en garanties moeten worden vastgelegd in harde contractuele afspraken. Indien tijdens het proces of daarna blijkt dat minimale kwaliteitseisen voor de spoedzorg niet behaald kunnen worden, zal HuisartsenOZL niet meer meewerken aan uitwerking van het plan.

Tot slot wil HuisartsenOZL benadrukken dat het belang van de patiënt voorop staat, ongeacht de regio. De plannen ter verbetering van de gezondheidszorg mogen niet alleen afhankelijk worden van het toekomstplan Zuyderland en de invulling van de ziekenhuislocaties Sittard-Geleen en Heerlen. HuisartsenOZL vertrouwt erop dat alle zorgpartners en overheden in de regio daar hetzelfde over denken en zich samen met de huisartsen blijven inzetten voor verbetering van de volksgezondheid en brede welvaart van de regio.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.