Adviesconsult van revalidatiearts Adelante

Vanaf 1 april kunnen huisartsen uit de regio OZL patiënten met chronische pijnklachten naar Adelante verwijzen voor een adviesconsult.

Patiënten met chronische pijnklachten; menig huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en patiënt zal zich herkennen in de frustraties die gepaard gaan met de behandelresultaten bij chronische pijnklachten. De trajecten met deze patiënten hebben vaak een lang en grillig verloop waarbij onder de streep weinig concrete en helpende resultaten behaald worden. De patiënt wordt vaak veelvuldig verwezen in het (para)medische en alternatieve circuit, maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. De patiënt mist continuïteit van zorg, voelt zich vaak onvoldoende geholpen en mist concrete tools die helpen bij het omgaan met chronische pijn.

Deze signalen hebben geleid tot een nieuw zorgconcept binnen de anderhalvelijnszorg: het adviesconsult van een revalidatiearts. Vanaf 1 april a.s. kunnen huisartsen en praktijkondersteuners GGZ patiënten die langer dan 3 maanden klachten hebben aan het houdings-en bewegingsapparaat doorsturen voor een éénmalig adviesconsult bij een revalidatiearts of physician assistant gespecialiseerd in chronische pijnklachten binnen Adelante. Dit initiatief is ontstaan in samenwerking tussen de HuisartsenOZL en Adelante. Vooralsnog kunnen dan ook alleen huisartsen  uit de regio OZL naar Adelante verwijzen.

Het doel is patiënten met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat sneller op de juiste plek de juiste zorg te bieden. Degenen die hiervoor in aanmerking komen hebben het medisch traject gericht op verklaren en oplossen van de pijn afgesloten en staan open voor het verbeteren van het functioneren met pijn. Voor uitgebreidere informatie kan het webinar van 1 maart jl. hierover worden teruggekeken.

Wat levert dit op voor de huisartsenpraktijk?

Allereerst betekent deze ontwikkeling dat er geen sprake meer is van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Er is een directe link met specialisten van Adelante onder regie van de huisarts. Huisarts en POH GGZ kunnen na een afspraak met de patiënt rechtstreeks een adviesconsult aanvragen bij Adelante.

Na het adviesconsult ontvangt de huisarts en/of POH GGZ een schriftelijke rapportage met daarin een advies met de passende vervolgstappen voor de patiënt.

Wat levert het op voor de patiënt?

Voor de patiënt met chronische pijnklachten gaat dit nieuwe zorgconcept om een andere benadering. De huidige manier van werken binnen de zorg is vooral gericht op pijn verklaren en oplossen (biomedisch model). Het doel van deze nieuwe manier van werken (biopsychosociaal model) is om de patiënt bereid te vinden anders om te gaan met de pijn waardoor de patiënt weer beter gaat functioneren en participeren.

Toekomstige aanverwante ontwikkelingen

Om de zorg voor chronische pijnpatiënten in de keten te optimaliseren wordt momenteel het  Multidisciplinair Eerstelijns Revalidatietraject (MER) ontwikkeld. Binnen dit traject werkt de Verpleegkundig Specialist GGZ samen met de fysiotherapeut binnen de eerste lijn.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.