Zorginnovatie en Slaap Expertise: Versterking van Eerstelijnszorg met Zorgkaart en Praktijkbegeleiding

Eind 2022 werd de Zorgkaart geïntroduceerd, een hulpmiddel om de sociale kaarten van verschillende praktijken te centraliseren in een toegankelijk systeem. Een project dat onderdeel uitmaakt van de bredere doelstellingen binnen het PlusPraktijkenproject waaraan Boy Hayen en Mandy Glezer, twee bevlogen experts  van Huisartsen OZL, de afgelopen jaren hebben meegewerkt.

De introductie van Zorgkaart
Boy Hayen werkt sinds mei 2021 bij Huisartsen OZL in het Team Innovatie en Projecten, met als voornaamste focus de PlusPraktijken. “Zorgkaart bevordert het wijkgericht samenwerken met zorgaanbieders in de regio en brengt zo ook zorgverleners en patiënten dichter bij elkaar. Dit initiatief maakt het mogelijk om alle betrokken partners bij de huisartsenpraktijk – zoals het sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg en andere hulpverleners – inzichtelijk te maken. Op deze manier kan er gewerkt worden aan een geïntegreerde benadering van zorg,” vertelt Boy.

Effectieve slaapzorg binnen de eerste lijn
Mandy Glezer is sinds 2020 werkzaam bij Huisartsen OZL als praktijkondersteuner GGZ en heeft zich ontwikkeld tot slaapexpert regio Oostelijk Zuid-Limburg. Haar master Gezondheidsinnovatie stond volledig in het teken van het verbeteren van de slaapzorg in de eerste lijn. Huisatsen OZL was de eerste organisatie die in samenwerking met Kempenheage” (Dr. Ingrid Verbeek) een breed scholingsplan voor insomnie heeft ingezet.

“Dit scholingsplan heeft 30 professionals opgeleid via de e-learning ontwikkeld door LeerSlapen – training en intervisie. Tijdens deze pilot werden de professionals gedurende anderhalf jaar gevolgd waarbij er door Mandy op verschillende momenten interviews werden afgenomen om de ervaringen van de nascholing en de bevorderende en belemmerende factoren voor toepassing van CGT-i in de praktijk te onderzoeken. Door het opleiden van zorgprofessionals kunnen patiënten met slapeloosheidsklachten snel en efficiënt geholpen worden binnen de huisartsenpraktijken. Bovendien kon er met behulp van de resultaten uit het onderzoek een betere transfer gemaakt worden tussen de theorie en de praktijk, ” legt Mandy uit.

Mandy geeft momenteel nog steeds scholingen voor zorgprofessionals en werkt daarnaast op consultatiebasis voor POH GGZ en huisartsen die vragen hebben over slaapproblemen in de eerste lijn. Deze consultatie draagt bij aan het verscherpen van het diagnostisch proces, het bepalen van beleid en het optimaliseren van slaapbehandeling binnen de huisartsenpraktijken.

Slaapconsultatie voor de regio Oostelijk Zuid-Limburg kan worden aangevraagd via ZorgDomein onder de sectie medisch specialisten – neurologie – slaapstoornissen: slaapconsultatie HOZL.

Om de toegankelijkheid van slaapzorg in de regio te verbeteren, zijn er momenteel zestien locaties voor CGT-i behandeling in kaart gebracht. In de komende weken en maanden zal het aantal locaties uitgebreid worden om een nog completer beeld te krijgen van beschikbare slaapzorg in de regio. Professionals kunnen nieuwe locaties doorgeven via: support@hozl.nl

Samenwerking en Uitbreiding
De samenwerking met andere huisartsenorganisaties is gericht op het uitbreiden van de kennis en implementatie van CGT-i binnen de eerste lijn. In september zal er een scholing aan Meditta, een huisartsenorganisatie in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg, worden gegeven om hun professionals te trainen in het omgaan met slaapproblemen. Meditta zal op gelijke wijze worden opgeleid en kan hierdoor dezelfde werkwijze gaan hanteren voor slaapbehandeling binnen de huisartsenpraktijken.

De Zorgkaart is ontworpen om locaties van zorgaanbieders inzichtelijk te maken, wat cruciaal is voor patiënten en zorgverleners. Daarnaast loopt er op dit moment een samenwerking met Zorgvinder (MCC Omnes/Meditta) met als doel om een breed aanbod van zorgaanbieders in beide regio’s inzichtelijk te maken. Dit initiatief helpt wachttijden en zorgkosten in de tweede lijn te verminderen. Dit proces is technisch uitdagend, maar het doel is om een naadloze zorgervaring te creëren voor patiënten in beide regio’s.

Impact en toekomstperspectief
Dankzij Zorgkaart en de inspanningen van experts zoals Boy Hayen en Mandy Glezer, kunnen huisartsenpraktijken nu beter en sneller inspelen op de behoeften van patiënten. De centrale registratie van zorgaanbieders in de regio zorgt voor efficiëntere doorverwijzingen en behandelingen. Dit initiatief biedt hoop voor verdere verbeteringen in de eerste lijn en een aanzienlijke vermindering van de druk op gespecialiseerde zorginstellingen. De voortdurende scholing en consultaties dragen bij aan een bredere kennis en toepassing van slaapzorg binnen de huisartsenpraktijk, wat uiteindelijk ten goede komt aan de gezondheid en het welzijn van de patiënten in de regio.

Huisartsen OZL blijft zich inzetten voor de optimalisatie van de gezondheidszorg in de regio, door middel van innovatieve oplossingen en nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines.

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.