Opleidingen

HuisartsenOZL organiseert samen met interne inhoudelijk deskundigen (o.a. kaderhuisartsen) en externe experts scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten en medewerkers van HuisartsenOZL. Na een inventarisatie van opleidingsbehoeftes van verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken en werkmaatschappijen worden er scholingsmodules ingekocht of in samenwerking met experts scholingen ontwikkeld. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van het personeel in de huisartsenpraktijken en draagt HuisartsenOZL bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Stage

Jaarlijks worden een aantal stageplekken voor een stageperiode bij de Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg vrijgemaakt. Het betreft stageplekken voor de functie van doktersassistente. Duidelijke afspraken met het opleidingsinstituut zorgen voor optimale begeleiding. De stage-aanvragen voor de functie van doktersassistente lopen via het VISTA college.