Naast een veilige, gezonde en plezierige werkplek met aandacht voor ontwikkeling van werknemers biedt HuisartsenOZL een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Arbeidsvoorwaarden
Als werknemer van HuisartsenOZL val je onder de CAO Huisartsenzorg.

Arbeidsduur
De CAO Huisartsenzorg kent een fulltime werkweek van 38 uur. Binnen HuisartsenOZL zijn zowel fulltime, parttime als oproepcontracten mogelijk.

Salaris
Als werknemer van HuisartsenOZL ontvang je een bruto salaris uit een van de functiegroepen uit de CAO Huisartsenzorg. Elke functie is volgens de methode FunctieWaardering Huisartsenzorg (FWHZ) gewaardeerd in een functiegroep. Het salaris wordt altijd rond de 25e van de maand betaald.

Vakantietoeslag
In mei van elk jaar ontvang je vakantietoeslag, deze bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris. Wanneer je niet het volledige jaar in dienst bent geweest, ontvang je vakantietoeslag naar rato.

Eindejaarsuitkering
In december van elk jaar ontvang je een eindejaarsuitkering, deze bedraagt het percentage conform de lopende CAO van het bruto jaarsalaris. Wanneer je niet het volledige jaar in dienst bent geweest, ontvang je de eindejaarsuitkering naar rato.

Vakantie
Bij een 38-urige werkweek bedraagt het aantal vakantie-uren per kalenderjaar 190 uur. Voor de parttime werknemer geldt het naar rato.

Pensioen
HuisartsenOZL is aangesloten bij het PFZW; Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wanneer je in dienst treedt bij HuisartsenOZL word je automatisch aangemeld bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De premiebetaling wordt automatisch geregeld. De werkgever betaalt het zogenaamde werkgeversdeel (50%). Het werknemersdeel (50%) wordt automatisch op jouw brutosalaris ingehouden. Je bent hiermee verzekerd voor ouderdomspensioen, opbouw pensioen bij arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen. Daarnaast is het mogelijk om je als werknemer extra bij te verzekeren voor een hogere pensioenuitkering. Wij adviseren je hiervoor te laten informeren door het pensioenfonds.

Ziektekosten
Aan de werknemer wordt de mogelijkheid geboden van deelname aan een ziektekostenverzekering (ONVZ of IZZ, uitgevoerd door CZ of VGZ) waarbij de medewerker recht heeft op een bijdrage van de werkgever in de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering met een maximum van € 120,- bruto per jaar, ongeacht de omvang van het dienstverband.

Kortingen
Met Centraal Beheer Achmea zijn afspraken gemaakt over kortingen op verzekeringen. Zo krijg je korting op o.a. een autoverzekering, reisverzekering en diverse woonverzekeringen.