Naast een veilige, gezonde en plezierige werkplek met aandacht voor ontwikkeling van werknemers biedt HuisartsenOZL een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Arbeidsvoorwaarden
Als werknemer van HuisartsenOZL val je onder de CAO Huisartsenzorg.

Arbeidsduur
De CAO Huisartsenzorg kent een fulltime werkweek van 38 uur. Binnen HuisartsenOZL zijn zowel fulltime, parttime als oproepcontracten mogelijk.

Salaris
Als werknemer van HuisartsenOZL ontvangt u een bruto salaris uit een van de functiegroepen uit de CAO Huisartsenzorg. Elke functie is volgens de methode FunctieWaardering Huisartsenzorg (FWHZ) gewaardeerd in een functiegroep. Het salaris wordt altijd rond de 25e van de maand betaald.

Vakantietoeslag
In mei van elk jaar ontvangt u vakantietoeslag, deze bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris. Wanneer u niet het volledige jaar in dienst bent geweest, ontvangt u vakantietoeslag naar rato.

Eindejaarsuitkering
In december van elk jaar ontvangt u een eindejaarsuitkering, deze bedraagt het percentage conform de lopende CAO van het bruto jaarsalaris. Wanneer u niet het volledige jaar in dienst bent geweest, ontvangt u de eindejaarsuitkering naar rato.

Vakantie
Bij een 38-urige werkweek bedraagt het aantal vakantie-uren per kalenderjaar 190 uur. Voor de parttime werknemer geldt het naar rato.

Pensioen
HuisartsenOZL is aangesloten bij het PFZW; Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wanneer u in dienst treedt bij HuisartsenOZL wordt u automatisch aangemeld bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De premiebetaling wordt automatisch geregeld. De werkgever betaalt het zogenaamde werkgeversdeel (50%). Het werknemersdeel (50%) wordt automatisch op uw brutosalaris ingehouden. U bent hiermee verzekerd voor ouderdomspensioen, opbouw pensioen bij arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen. Daarnaast is het mogelijk om u als werknemer extra bij te verzekeren voor een hogere pensioenuitkering. Wij adviseren u hiervoor te laten informeren door het pensioenfonds.

Collectieve zorgverzekering
Met zowel IZZ, VGZ als CZ is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten.

Kortingen
Met Centraal Beheer Achmea zijn afspraken gemaakt over kortingen op verzekeringen. Zo krijgt u korting op o.a. een autoverzekering, reisverzekering en diverse woonverzekeringen.