Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de hulp die u krijgt bij de Huisartsenpost OZL.Als u dan denkt dat u er niet over kunt praten met de betreffende hulpverlener of met de interne klachtencommie van de Huisartsenpost, dan is het goed om te weten dat u ook terecht kunt bij een onafhanklijke vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en geeft advies.
Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij een gesprek met de gemeente of een jeugdzorginstelling en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is overigens kosteloos.

Indien u iets meemaakt op de huisartsenpost dat u graag wil bespreken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon, kunt u daarvoor terecht bij Mevrouw I. Savelbergh via emailadres isavconsultancy@gmail.com