Praktijkondersteuner GGZ

In een aantal huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
 
Waarom een POH GGZ in de huisartspraktijk?
Voor veel mensen is het prettig om dichtbij huis hun psychische en psychosociale problemen te bespreken in de huisartsenpraktijk. Soms zijn het klachten die met begeleiding in de praktijk in een korte periode weer hanteerbaar zijn geworden. Voor andere klachten is meer deskundige begeleiding nodig van een GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De praktijkondersteuner zorgt dan voor een zorgvuldige verwijzing samen met u.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?
De POH GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten te praten. En over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt een half uur tot ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een half uur.
Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH GGZ zijn. Of u kunt voor het vervolg weer naar de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling. Sinds 2014 wordt hulp van een psycholoog of een GGZ-instelling alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose. Bij een verwijzing naar een GGZ aanbieder zal uw eigen risico wel aangesproken worden.
 
De POH GGZ kan dus helpen door:
  • Het verhelderen van problemen
  • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • Nazorg na behandeling in de GGZ
De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De POH GGZ werkt in het dossier van de huisarts.
 
Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?
De huisarts kan in overleg met u een verwijzing doen naar de POH GGZ en direct een afspraak laten maken in de praktijk.
 
Kosten
U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.
 
Afzeggen van een afspraak
Zeg uw afspraak alleen af als dit echt niet anders kan. Het is belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. In die tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog iemand anders bij de POH GGZ komen.
Als u niet op tijd afbelt of niet komt, moet de huisarts kosten maken. Als dat vaak gebeurt, kunnen wij deze hulp niet meer bieden. Wij herinneren u daarom een dag tevoren met een telefoontje of een sms aan uw afspraak. Bij vaak wegblijven, kunnen wij een wegblijftarief bij u in rekening brengen.