Bij Huisartsenpost OZL doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u onvrede ervaart. Door het indienen van een klacht kunnen wij onze diensten verbeteren en optimaliseren en hiermee hopelijk uw onvrede in de toekomst verminderen of zelfs helemaal wegnemen.

Een klacht indienen kan op één van de volgende manieren:

 • Bespreek uw klacht direct met uw arts of een andere medewerker van Huisartsenpost OZL.
 • Dien uw klacht in via dit digitale formulier.
 • Dien een schriftelijke klacht in bij de Huisartsenpost OZL:
  Huisartsenpost OZL BV
  T.a.v. Functionaris Meldingen-Klachten-Calamiteiten
  Postbus 2524
  6401 DA Heerlen

Heeft u een klacht ingediend?
Dan ontvangt u binnen één week reactie van onze klachtenfunctionaris. In goed overleg zal er vervolgens naar een passende oplossing worden gekeken. Het uitvoeren van eventuele lange termijn aanpassingen kan iets meer tijd in beslag nemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bent u niet tevreden met het antwoord van de betreffende functionaris naar aanleiding van uw klacht dan kunt u zich alsnog wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): www.skge.nl. Deze organisatie is bedoeld voor klachten over de zorg van een huisartsenpraktijk of huisartsenpost, wanneer u niet tevreden bent over de uiteindelijke afhandeling door de functionaris. Uw klacht wordt dan opnieuw beoordeeld, waarbij het oordeel van de SKGE uiteindelijk bindend is.