We doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Vindt u echter dat u niet juist behandeld bent? Laat het ons weten.

U kunt u het volgende doen:

 • Bespreek uw klacht direct met de huisarts of medewerker van de huisartsenpost.
 • Dien uw klacht in middels het invullen van dit digitale formulier.
  De functionaris meldingen / klachten / calamiteiten zal samen met u dan naar een oplossing zoeken.
 • Dien een schriftelijke klacht in bij de huisartsenpost.
  Samen met u zullen wij dan naar een oplossing zoeken.
  Huisartsenpost OZL BV
  Tav Functionaris meldingen / klachten / calamiteiten
  Postbus 2524
  6401 DA HEERLEN
 • Schrijf naar de externe klachtencommissie.
  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
  www.skge.nl
  Postbus 8018
  5601 KA EINDHOVEN