Werkwijze

Als u de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg belt, krijgt u een speciaal opgeleide triagiste aan de lijn. Zij vraagt naar uw persoonlijke gegevens en de aard van uw klachten. Aan de hand van het gesprek bepaalt de triagiste hoe u het beste geholpen kunt worden. Er zijn vier mogelijkheden:
 

                  Telefonisch advies
De triagiste geeft u onder supervisie van een huisarts advies over hoe u uw medische klacht zelf kunt behandelen. Zo nodig maakt u de volgende werkdag een afspraak met uw eigen huisarts.
     
  Bezoek huisartsenpost
De triagiste maakt een afspraak voor u op de huisartsenpost. Neem een identiteitsbewijs mee. Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de doktersassistente. Zij zit links aan de gezamenlijke balie van de huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp. Als u aan de beurt bent, verzoekt de huisarts u mee te komen naar een spreekkamer. U kunt ook geholpen worden door een verpleegkundig specialist. Na behandeling kunt u naar huis of wordt u doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp.
 
     
  Visite huisarts
De triagiste maakt een afspraak voor een visite aan huis. Dit gebeurt als u om medische redenen niet naar de huisartsenpost kunt komen.
 


Naar ziekenhuis
Uw klacht is zo spoedeisend of gecompliceerd dat u naar het ziekenhuis moet. De triagiste meldt u alvast aan. Afhankelijk van de situatie gaat u zelf naar het ziekenhuis of wordt u opgehaald door een ambulance. Vergeet uw identiteitsbewijs niet.
 

Meer weten? Bekijk dan deze animatiefilm of onze folder!