Kosten en betalen

De kosten die de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg in rekening mag brengen, worden jaarlijks vastgesteld door de overheid, vertegenwoordigd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). 

Per 1 januari 2019 hanteert Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg voor haar dienstverlening de volgende tarieven:
 
Consult €   95,58
Visite € 143,36
Telefonisch consult €   25,00
Herhalingsrecept* €   25,00

*De huisartsenpost verstrekt slechts onder zeer bijzondere omstandigheden herhalingsrecepten. Overleg eerst met de huisartsenpost over de mogelijkheden.

Betaling en declaratie
Zowel het telefonisch consult als het consult bij de huisartsenpost en het huisbezoek worden in rekening gebracht. Met uw verzekeringsgegevens kunnen wij -in de regel- rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. U heeft er dan geen omkijken naar.
Zijn uw zorgverzekeringsgegevens niet bij ons bekend, dan ontvangt u een rekening thuis. Deze kunt u zelf declareren. Vindt u dit vervelend? Neem dan even contact met ons op en geef alsnog uw zorgverzekeringsgegevens aan ons door.
 
Kosten van een consult of behandeling kunnen ook contant of per pinautomaat bij de huisartsenpost afgerekend worden. U ontvangt dan een kwitantie die u naar uw verzekeraar kunt sturen.
 
De financiële administratie is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur en op woensdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur op 045 - 747 00 40 en via debiteuren@huisartsenpost-ozl.nl