Cliëntenraad

270.000 mensen in Parkstad-Limburg en Heuvelland zijn buiten kantoortijd voor spoedeisende en acute medische huisartsenzorg aangewezen op de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. De spreekbuis van al deze mensen is de cliëntenraad van de huisartsenpost. Namens u maken wij ons sterk voor goede huisartsenzorg in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen.

Klik hier voor onze folder.

Wat doen wij?
De cliëntenraad is de gesprekspartner van het management van de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. We geven gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de zorgverlening op de huisartsenpost en de organisatie te maken hebben, zoals de kwaliteit van de zorg en de veiligheid.

Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) moet
het management van de huisartsenpost advies vragen aan de cliëntenraad voordat een belangrijk besluit genomen wordt. Op deze manier denkt en praat de cliëntenraad mee over voor u belangrijke zaken.

Klachten
De cliëntenraad behartigt geen individuele belangen en behandelt geen individuele klachten. Klachten kunt u indienen bij de klachtencommissie.

Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (T 0900 - 243 7070, 10 cent per minuut) kan u gratis en onafhankelijk adviseren bij het indienen van een klacht. Dit bureau kan u ook bijstaan bij een verdere klachtenprocedure als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht: www.zorgbelang-nederland.nl.