Wat is diabetes?

Diabetes mellitus, ook wel bekend als suikerziekte, is een ziekte waarbij de glucosewaarde (glucose) in het bloed chronisch verhoogd is. Dit komt doordat de alvleesklier geen of te weinig insuline produceert en/of doordat insuline minder werkzaam is. Hierdoor blijft de lever teveel glucose produceren en nemen de lichaamscellen onvoldoende glucose op uit het bloed. Het glucosegehalte van het bloed (de bloedsuikerspiegel) stijgt dan.
Wanneer het glucosegehalte in het bloed te hoog is, worden vooral de kleine bloedvaten in het lichaam aangetast.

Leefgewoonten en diabetes hangen nauw met elkaar samen. Gezonde voeding, veel bewegen en niet roken zorgen ervoor dat ook de diabetes patiënt langer gezond en actief blijft. Om te zorgen voor goede begeleiding en advies op het gebied van voeding, wordt er nauw samengewerkt met gespecialiseerde diëtisten.

Eén van de belangrijkste complicaties bij diabetes is slechtziendheid of zelfs blindheid. In de meeste gevallen is dit te voorkomen door zorgvuldige controle, waardoor vroeg ingrijpen mogelijk is. De optometrist is één van de zorgverleners die nauw samenwerkt met de huisarts.

Zorgverleners

De huisarts

De huisarts stelt als eerste de diagnose diabetes en licht de patiënt in over zijn of haar ziekte. Vervolgens spreekt de huisarts een aantal onderzoeken af om te bepalen wat de ernst van de ziekte is. Op basis van de resultaten van het onderzoek, wordt er samen met de patiënt een behandelplan afgesproken. In dit behandelplan kunnen afspraken gemaakt worden over voorlichting door bijvoorbeeld de diëtist en/ of de praktijkondersteuner. Daarnaast kan het voorkomen dat in het behandelplan ook afspraken over medicatie worden gemaakt.
Meestal zal de huisarts de driemaandelijkse controles laten uitvoeren door de praktijkondersteuner. De grote jaarlijkse controles doen de huisarts en de praktijkondersteuner samen, de resultaten worden met de patiënt besproken.
Als de huisarts en zijn team de situatie van de patiënt te gecompliceerd vinden kunnen ze de patiënt doorverwijzen naar de internist/ endocrinoloog van PlusPunt Medisch Centrum. De internist/endocrinoloog van PlusPunt kan dan advies geven aan de huisarts zodat deze de behandeling kan voortzetten. Ook is het mogelijk dat de patiënt vanuit PlusPunt wordt doorverwezen naar het ziekenhuis.
De huisarts is eindverantwoordelijk voor alle zorg die de diabetespatiënten krijgen zolang ze onder zijn hoede zijn.

De doktersassistente
De doktersassistente maakt afspraken en regelt het spreekuur. Patiënten die de afspraak zijn vergeten worden door haar opgeroepen. Vaak verzorgt zij de herhaalrecepten. In een aantal praktijken wordt de assistente ook ingeschakeld bij bloedprikken en bloeddrukmeting. De assistente zal dikwijls aan de telefoon de nodige adviezen geven.

De praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner controleert de patiënt in opdracht van de huisarts. De nadruk ligt op het voorkomen van complicaties van de ziekte. Daarom let de praktijkondersteuner heel goed op de toestand van de bloedvaten en de suiker- en vetstofwisseling door verschillende metingen van bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht en buikomvang regelmatig af te nemen. De nadruk ligt op voorlichting over het verstandig omgaan met diabetes. De praktijkondersteuner zal proberen de patiënt te leren zelf bloedsuiker controles uit te voeren. De praktijkondersteuner is de vraagbaak waar de patiënten met al hun vragen en problemen terechtkunnen.


De diëtist
Diabetes is meestal een aandoening die met leefstijl te maken heeft. De meeste patiënten die pas gehoord hebben dat zij diabetes hebben, zijn vaak te zwaar en niet fit. Daarnaast is hun voedingspatroon vaak ongezond. De diëtist is de voedingsdeskundige bij uitstek. De diëtist geeft uitleg over het verband tussen leefstijl en de diabetes en probeert de patiënten te motiveren hun leefpatroon te veranderen. Een patiënt die veel beweegt en gezond eet voelt zich veel fitter en kan gezond oud worden ondanks de diabetes.

De optometrist
Oogcontrole is een zeer belangrijk onderdeel bij de zorg voor patiënten met diabetes. Daarom wordt er elke twee jaar een foto van het netvlies gemaakt die in eerste instantie wordt beoordeeld door de optometrist. Een optometrist is een opticien die gespecialiseerd is in onderzoek van het netvlies. Als op de foto een afwijking zichtbaar is, wordt op korte termijn de huisarts ingeschakeld en wordt de patiënt zo nodig naar het spreekuur van de oogarts verwezen.

De podotherapeut en pedicure
Veel mensen met diabetes kunnen problemen krijgen met hun voeten. We spreken dan van een zogenaamde diabetische voet. Om dit te voorkomen controleert de huisarts jaarlijks de voeten van zijn diabetespatiënten. Wanneer de huisarts ziet dat er gespecialiseerde voetzorg nodig is, zal hij de patiënt doorverwijzen naar de podotherapeut. De podotherapeut doet een uitgebreid voetonderzoek en stelt vast welke zorg nodig is. We spreken dan van medisch noodzakelijke voetzorg. Deze medisch noodzakelijke voetzorg kan de podotherapeut zelf geven, maar ook deels laten uitvoeren door een medisch pedicure of een pedicure met aantekening diabetische voet. Medisch noodzakelijke voetzorg valt volledig binnen de basisverzekering en er is nooit een eigen bijdrage voor verschuldigd. Klik hier voor meer informatie.

De internist/ endocrinoloog
De huisarts verwijst naar de internist van PlusPunt als de situatie zo ingewikkeld is dat specialistische hulp noodzakelijk is. Dat komt in ongeveer 10% van de gevallen voor. Soms is een eenmalig advies van de internist voldoende, maar het kan ook zijn dat de internist de behandeling van de huisarts overneemt.

Een overzicht van gecontracteerde externe zorgverleners vindt u hier.