Wat is CVRM?

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor 'cardiovasculair risicomanagement'; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Cardiovasculaire ziekten zijn ziekten van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA.

Hart- en Vaatziekten (HVZ) behoren nog steeds tot de ziektebeelden die de hoogste ziektelast in Nederland veroorzaken. Naar ruwe schatting zijn er circa 1 miljoen personen met HVZ in Nederland. De kans op hart- en vaatziekten wordt groter naarmate men ouder wordt. Andere factoren die het risico verhogen zijn: roken, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes mellitus (suikerziekte) en reumatoïde artritis.
Bij een verhoogd risico op HVZ start een behandeling voor het verlagen van dit risico. Het naleven van een goede leefstijl is belangrijk: voldoende bewegen, gezond eten en niet roken verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Pas als deze gezonde leefstijl uw risico niet voldoende verlaagt, wordt gestart met medicatie. Medicatie kan gegeven worden om bijvoorbeeld uw cholesterol of bloeddruk te verlagen. Goed risicomanagement is een partnerschap tussen de patiënt en het behandelteam, waarbij de patiënt een centrale rol vervult.

Zorgverleners

De huisarts
De huisarts stelt vast wanneer er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en licht de patiënt hierover in. Op basis van de resultaten van het onderzoek, wordt er samen met de patiënt een behandelplan afgesproken. In dit behandelplan kunnen afspraken gemaakt worden over voorlichting door bijvoorbeeld de praktijkondersteuner. Daarnaast kan het voorkomen dat in het behandelplan ook afspraken over leefstijl of medicatie worden gemaakt.
De jaarlijkse controles zal de huisarts (gedeeltelijk) laten uitvoeren door de praktijkondersteuner of doktersassistente. Het lichamelijk onderzoek wordt wel door de huisarts zelf verricht.
Als de huisarts en zijn team de situatie van de patiënt te gecompliceerd vinden kunnen ze patiënt doorverwijzen naar de cardioloog van PlusPunt Medisch Centrum. De cardioloog van PlusPunt kan dan advies geven aan de huisarts zodat deze de behandeling kan voortzetten. Ook is het mogelijk dat de patiënt vanuit PlusPunt wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. De huisarts is eindverantwoordelijk voor alle zorg die de patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten krijgen zolang ze onder zijn hoede zijn.

De doktersassistente
De doktersassistente maakt afspraken en regelt het spreekuur. Patiënten die de afspraak zijn vergeten worden door haar opgeroepen. Vaak verzorgt zij de herhaalrecepten. In veel praktijken wordt de assistente ook ingeschakeld bij het maken van een ECG (hartfilmpje) of het meten van een bloeddruk.

De praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner controleert de patiënt in opdracht van de huisarts. De nadruk ligt op het voorkomen van hart- en vaatziekten. Daarom geeft de praktijkondersteuner leefstijladviezen die gericht zijn op stoppen met roken, voeding en beweging. De praktijkondersteuner is de vraagbaak waar de patiënten met al hun vragen en problemen terechtkunnen.
 
De diëtist
Leefstijl en eetpatroon zijn van grote invloed op ontstaan en verloop van hart- en vaatziekten. Vaak zijn patiënten die hart- en vaatziekten hebben of een verhoogd risico hierop hebben, onvoldoende bewust van hun eigen mogelijkheden om hun risico te verlagen. Ze zijn vaak te zwaar, niet fit en hun voedingspatroon is vaak ongezond. De diëtist is de voedingsdeskundige bij uitstek. De diëtist geeft uitleg over het verband tussen leefstijl en de ontwikkeling van hart- en vaatzieketen en probeert de patiënten te motiveren hun leefpatroon te veranderen. Een patiënt die veel beweegt en gezond eet voelt zich veel fitter en kan vaak ook lange tijd zonder medicatie voor bijvoorbeeld hoge bloeddruk of te hoog cholesterol.

De cardioloog
Soms is het nodig voor de huisarts om overleg te hebben met een specialist. Op elk gewenst moment kan de huisarts advies inwinnen bij de cardioloog van PlusPunt. Zo kan de patiënt zo lang mogelijk bij de huisartsenpraktijk blijven zonder dat er een doorverwijzing naar de specialist dient plaats te vinden. Bij patiënten met een hart- of vaatprobleem kan de cardioloog aangeven dat het beter is als de patiënt in het ziekenhuis wordt behandeld. Patiënten die al een hart- of vaatziekte hebben, kunnen voor verdere controle teruggestuurd worden naar de huisarts. Dit gebeurt alleen op het moment dat de cardioloog dat verantwoord vindt.

Een overzicht van gecontracteerde externe zorgverleners vindt u hier.