Chronische zorg

Steeds meer mensen in Nederland ontwikkelen een chronische aandoening. Een chronische aandoening is een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op (volledig) herstel en met vaak een lange duur van de ziekte. Door de toename van het aantal chronisch zieken met vaak ook meerdere aandoeningen tegelijk is een andere organisatie van de zorg nodig. 
 

Huisartsen OZL / HCZ

In de regio oostelijk Zuid-Limburg hebben de huisartsen zich verenigd binnen de organisatie Huisartsen OZL. Het onderdeel Huisartsen Chronische Zorg (HCZ) van Huisartsen OZL ondersteunt de huisartsen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD, astma en hart- en vaatziekten.
De zorg voor deze aandoeningen is georganiseerd in een zogenaamde keten DBC (Diagnose Behandel Combinatie) waar naast de huisarts en praktijkondersteuner ook andere zorgverleners bij betrokken zijn zoals de diëtist, podotherapeut en optometrist. 
 

Expertteam

HCZ ondersteunt de huisartsen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de inzet van een expertteam. Dit expertteam bestaat uit gespecialiseerde huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen die er onder andere voor zorgen dat de eisen die gesteld worden aan de chronische zorg steeds voldoen aan de nieuwste inzichten. De chronische zorg, zoals de bij HCZ aangesloten zorgverleners die leveren, staat beschreven in de zorgprotocollen. Deze zorgprotocollen zijn ontwikkeld door het expertteam en zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen. Elke huisarts of praktijkondersteuner kan contact opnemen met leden van het expertteam voor vragen, opmerkingen of advies. 
 

Scholing

HCZ organiseert voor zowel huisartsen als praktijkondersteuners scholingsdagen om de kennis en kunde over de behandeling van chronische aandoeningen hoog te houden. 
 

Zorgverzekeraar

HuisartsenOZL voert namens de huisartsen in de regio oostelijk Zuid-Limburg onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Tijdens deze onderhandelingen worden er kwaliteitseisen vastgesteld zodat de zorgverzekeraar zeker weet dat er goede zorg door de huisartsen geleverd wordt.
Om de financiële afhandeling goed te laten verlopen, rapporteert HuisartsenOZL de resultaten van de verschillende keten DBC’s aan de zorgverzekeraar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens die door de huisartspraktijken worden aangeleverd.