De volgende werkgroepen en commissies zijn opgericht om vraagstukken uit de praktijk om te zetten naar gerichte actiepunten.

 • Stafcommissie kwaliteit en diagnostiek
 • Werkgroep geestelijke gezondheidszorg
 • Commissie Scholing
 • Klankbordgroep ouderenzorg
 • Expertteam Huisartsen Chronische Zorg
 • Palliatieve zorg
 • Beleids Advies Commissie ITC
 • Beleids Advies Commissie Huisartsenpost
 • Werkgroep Farmacie
 • Werkgroep OPEN
 • Werkgroep EVS