Neem contact op met
Huisartsen OZL
Secretariaat
Annie Nijskens
T. 045 - 747 00 20
secretariaat@hozl.nl

Wie zijn wij

In oostelijk Zuid-Limburg hebben ruim 130 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Deze zorgorganisatie van, voor en door huisartsen regelt de 24/7-uurs huisartsenzorg voor de inwoners via één centraal loket.

De huisartsenzorg in oostelijk Zuid-Limburg baseert zich op de visie dat de huisartsenzorg in de OZL regio vraaggericht en doelmatig is waarbij de regievoering plaatsvindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk. De missie van HuisartsenOZL focust zich op het op een maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van eerstelijns gezondheidszorg met een optimaal resultaat voor de klant tegen een marktconforme vergoeding. Een goede kwalitatieve inhoud staat hierbij voorop.

HuisartsenOZL kent een aantal werkmaatschappijen, zoals Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC), Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), Eerste Lijns Business Center (ELBC), de huisartsenpost (HAP OZL), Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ OZL) en PlusPunt Medisch Centrum.

HCZ ontwikkelt zorgprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD. Huisartsenpost OZL regelt spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren. HDBC verzorgt de planning van eerstelijns diagnostiek zoals röntgenfoto’s en darmonderzoek. ELBC ondersteunt de aangesloten huisartsen met zaken als salarisadministratie, financiële administratie en personeelszaken. Huisartsen OZL/GGZ OZL werkt voor en met huisartsen in oostelijk Zuid-Limburg aan kwalitatief goede zorg voor patiënten / mensen met psychische, psychiatrische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk. In PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw met elkaar samen om patiënten met klachten snel en doelgericht te helpen.