De patient als samenwerkingspartner (08-11-2016)

De inbreng van patiënten is van grote toegevoegde waarde bij het verbeteren of vernieuwen van de zorg. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen waar de zorg om draait. Door ruimte te geven aan de ervaringen en ideeën van
patiënten, sluiten oplossingen beter aan bij hun wensen en behoeften. Maar hoe kom je tot goede samenwerking met patiënten? Gezondheidscentrum Hoensbroek deed hierover een aantal belangrijke inzichten op.Gezondheidscentrum (GHC) Hoensbroek is gelegen in het zuiden van het land en heeft een groot aantal patiënten met een lage sociaaleconomische status. Het GHC probeerde al verschillende keren om patiënten leefstijlkeuzes te laten maken die bijdragen aan hun gezondheid. Die pogingen hadden wel effect, maar steeds op een kleine groep. De hulpverleners in GHC Hoensbroek wilden daarom samen met patiënten zoeken naar nieuwe oplossingen op maat, waarmee ze een grotere groep patiënten konden bereiken.

Die mogelijkheid kreeg het GHC door begin 2015 ‘proeftuin persoonsgerichte zorg’ te worden..

Lees hier het volledige artikel

(Bron: De Eerstelijns november 2016)