Verwijzers Parkstad gaan ook digitaal verwijzen naar Zuyderland (04-04-2016)

Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, Zuyderland GGz, alle huisartsen en verloskundigen in de Westelijke Mijnstreek werken al 2,5 jaar naar tevredenheid met ZorgDomein.  ZorgDomein is een landelijk digitaal verwijs- en aanvraagsysteem voor huisartsen en verloskundigen. De patiënt wordt door de informatie over behandeltrajecten en toegangstijden ondersteund in het maken van zijn keuze voor een zorginstelling.Vanaf 4 april 2016 kunnen ook huisartsen en verloskundigen uit de regio Oostelijk Zuid Limburg, patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen naar alle  locaties van Zuyderland Medisch Centrum, Expertise Centrum Wondzorg, Planbureau Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg en PlusPunt MC. Ook de huisartsenpost gaat in de avond- en weekenduren aan de slag met ZorgDomein.
 
Vele voordelen
Het gebruik van ZorgDomein zorgt voor meer uniformiteit in de manier van verwijzen. De verwijsbrief is beter leesbaar en bevat de benodigde medische patiëntengegevens uit het huisartsensysteem inclusief eventuele bijlagen. De specialist is op deze wijze geïnformeerd voordat de patiënt het spreekuur bezoekt.  Dit komt de onderlinge communicatie tussen verwijzer en specialist en patiënt ten goede.

De patiënt kan zich thuis al voorbereiden op de afspraak door het patiëntbericht dat hij van zijn huisarts ontvangt. Dit is een bericht waarop alle benodigde informatie staat, zoals op welke manier de afspraak tot stand komt, welke voorbereidingen noodzakelijk zijn en waar meer informatie te vinden is. Een verwijsbrief meenemen of zwangerschapskaart is niet meer nodig, want deze gegevens zijn immers al bekend in het ziekenhuis.

Kortom, ZorgDomein creëert een win-win-win situatie: voordelen voor de patiënt, de verwijzer en voor de zorginstellingen Zuyderland Medisch Centrum, Huisartsen OZL en Expertise Centrum Wondzorg.
 
Wat is ZorgDomein
In ZorgDomein worden de persoonlijke gegevens van de patiënt, gekoppeld aan de bevindingen van de huisarts, rechtstreeks verstuurd naar het specialisme of onderzoekafdeling waar de patiënt naar verwezen is. Dat gebeurt in een beveiligde digitale omgeving. Verwijsbrieven komen rechtsreeks binnen in SAP (softwaresysteem van Zuyderland). De patiënt ontvangt van de huisarts een bericht waarop alle benodigde informatie staat: op welke manier de afspraak tot stand komt, welke voorbereiding eventueel noodzakelijk is en waar meer informatie te vinden is.

(Bron: Zyderland afdeling Communicatie & Marketing, Marlène Vliexs)