Logeerhuis Parkstad (25-03-2016)

Het Logeerhuis Parkstad is ontstaan als initiatief van MeanderGroep Zuid-Limburg, Zuyderland en Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en is gehuisvest in Wijkzorgcentrum Hoog Anstel te Kerkrade (2de verdieping).

Het biedt tijdelijke opvang aan ouderen en chronisch zieken en biedt een oplossing als er ondanks de inzet van mantelzorg en professionele zorg tijdelijk sprake is van ontoereikende zorg.

Logeerhuis Parkstad heeft tot doel onnodig ziekenhuisverblijf te voorkomen en kan de mantelzorg tijdelijk ontlasten. Zo helpt het mensen om langer zelfstandig thuis te wonen. Bovendien moet het project bijdragen aan kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Alle huisartsen in het werkgebied van HuisartsenOZL kunnen 7 x 24 uur per dag en 365 dagen per jaar een beroep doen op de plaatsen. Van belang is dat de eerstelijnszorg - met de huisarts als regisseur - doorloopt tijdens het verblijf in het Logeerhuis. Dit zorgt voor continuïteit en de juiste prikkel om zo snel als mogelijk weer naar huis te gaan.

Meer informatie: Logeerhuis Parkstad , Hoog Anstel 1, 6463 XX, Kerkrade.
logeerhuisparkstad@mgzl.nl of via telefoonnummer 045 - 563 54 99 en 0900-6990699.

(Bron: www.Meandergroep.com)