Vacature Medisch Adviseur (02-03-2015)


HuisartsenOZL is een zorggroep waarbij 135 vrijgevestigde huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg verenigd zijn. Deze zorgorganisatie van, voor en door huisartsen faciliteert haar partners onder andere op het gebied van verbetering van kwaliteit van zorg, innovatie en informatie. MeanderGroep is een brede zorgorganisatie in Zuid-Limburg. MeanderGroep is actief in de zogeheten intramurale (verpleeg- en verzorgingshuizen) en extramurale (bij de klant thuis) zorg, paramedische en preventieve dienstverlening, met een totaalpakket van maatschappelijke dienstverlening en services.

Meandergroep heeft in Kerkrade op de locatie Heigracht een zorgverblijf voor tijdelijke opname. Voor de locatie Heigracht zoeken HuisartsenOZL en MeanderGroep een:
 

Medisch Adviseur (m/v) 4 uur per weekFunctie-informatie:
Heigracht in Kerkrade vervult op dit moment de functie van ‘eerste lijns(huisartsen)zorg zónder behandeling’ inclusief ‘respijtzorg’. Het ligt in de ambitie van HuisartsenOZL en MeanderGroep om Heigracht via een groeiscenario te transformeren naar een Huisartsenkliniek. De medische staf van de Huisartsenkliniek bestaat voorlopig uit 1 medisch adviseur, 2 waarnemend huisartsen, 1 coördinerend wijkverpleegkundige en 1 adviserend specialist ouderengeneeskunde (SO).

De medisch adviseur wordt in de opstartfase aangesteld voor 4 uur per week. Het is de bedoeling dat deze functie begin 2017 wordt uitgebreid tot die van medisch manager, welke een uitgebreider takenpakket krijgt (zie verder). De medisch manager wordt dan eindverantwoordelijk voor de Huisartsenkliniek, vergelijkbaar met een geneesheerdirecteur in een ziekenhuis.

De waarnemend huisartsen zijn gevestigd in de nabijheid van de Huisartsenkliniek. Zij verlenen medische zorg aan patiënten, waarvan de eigen huisarts (op basis van afstand en bereikbaarheid) heeft aangegeven de medische zorg niet te kunnen leveren. Daarnaast verlenen de waarnemend huisartsen medische zorg aan hun eigen patiënten die in de Huisartsenkliniek worden opgenomen.

De coördinerend wijkverpleegkundige is full time aanwezig en is met een team van zorgmedewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgverlening aan de patiënten in de Huisartsenkliniek. De coördinerend wijkverpleegkundige stemt de zorg en het beleid af met de betrokken (waarnemend) huisarts van de betreffende patiënt.

De eindverantwoordelijkheid voor de medische zorg van de opgenomen patiënten ligt te allen tijde bij de (waarnemende) huisarts van de betrokken patiënt. Dit heeft ook betrekking op het regelen van adequate medische zorg buiten kantooruren.
De eindverantwoordelijkheid voor de processen in de Huisartsenkliniek liggen bij de coördinerend wijkverpleegkundige. De adviserende SO is op afroep beschikbaar voor de medische staf van de Huisartsenkliniek.

De ontwikkeling van de Huisartsenkliniek vindt plaats in nauwe samenhang met de ontwikkeling van het PlusPunt Ouderenzorg in Kerkrade.

Taken Medisch Adviseur
 1. Realisatie van de doelstellingen en het beleid van de Huisartsenkliniek
 2. Meedenken over de doorontwikkeling van het profiel huisartsenkliniek
 3. Afstemming van het beleid van de Huisartsenkliniek met de andere partners in de keten: regionale huisartsen, thuiszorg, paramedici, ziekenhuis, verpleeghuizen e.d.
 4. Leiding geven aan de medische staf
 5. Eindverantwoordelijk voor het proces van opname, behandeling en ontslag van patiënten van de Huisartsenkliniek
 6. Medisch inhoudelijk consulent voor de huisartsen van opgenomen patiënten (samen met de adviserende SO)
 7. Voorzitter van het wekelijkse multidisciplinair overleg (MDO) over de opgenomen patiënten met: Medische Staf Huisartsenkliniek, Eigen huisarts van de patiënt/ waarnemend huisarts, Betrokken paramedici, Adviserende SO, Apotheker.
 8. Nascholing voor in de Huisartsenkliniek werkzame zorgverleners
 9. Vertrouwenspersoon voor in de kliniek werkzame zorgverleners en opgenomen patiënten
 10. Jaarlijks opstellen van het beleidsplan en jaarverslag

Profiel:
Voor deze functie zoeken wij een praktiserend huisarts, werkzaam in de OZL regio met de volgende competenties:
 • Ondernemend en proactief,
 • Organisatorische ervaring en kwaliteiten,
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van de medische zorg voor ouderen (diagnostiek, aanpak, behandeling en begeleiding), bij voorkeur als kaderhuisarts ouderengeneeskunde,
 • Affiniteit met en toegang tot het geriatrisch netwerk binnen de regio, 
 • Getraind in het geven van consultaties en feedback,
 • Affiniteit met onderwijs geven,
 • Visie op kwaliteit en deze kunnen uitdragen,
 • Enthousiasmerend en verbindend,
 • Teamplayer met coachende kwaliteiten,
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
Wij bieden:
Vergoeding conform de geldende vacatiegelden regeling van €85,- per uur.

Informatie:
Als u vragen heeft en/of nadere informatie wenst over deze functie kunt u contact opnemen met:
 • Esther van Engelshoven, voor functie-inhoudelijke of organisatorische informatie (045-7470020);
 • Ingrid Grooten voor arbeidsvoorwaardelijke vragen (045-7470042).
Sollicitatie:
Uw belangstelling voor deze vacature kunt u per e-mail kenbaar maken door vóór 24 maart a.s. uw sollicitatie met CV te mailen naar HuisartsenOZL BV, t.a.v. mw. I. Grooten, Adviseur P&O Huisartsen OZL, mailadres: vacature@hozl.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.