NIVEL: Nederlandse huisarts harde en tevreden werker (01-03-2016)

Nederlandse huisartsen hebben een behoorlijk hoge werkbelasting vergeleken met huisartsen in andere landen en zijn ook relatief tevreden. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar de werkbelasting van huisartsen in Nederland vergeleken met die van huisartsen in 33, voornamelijk Europese, andere landen. De gegevensverzameling vond plaats tussen oktober 2011 en december 2013, voordat de grote zorgtransities zijn uitgevoerd.

De omvang van de patiëntenpopulatie waarvoor Nederlandse huisartsen verantwoordelijk zijn is met gemiddeld 2350 patiënten groter dan die van hun collega’s in de meeste andere landen. Inclusief avond-, nacht-, en weekenddiensten, werken zij gemiddeld 48 uur per week. Slechts in enkele landen werken huisartsen meer uren per week. Verhoudingsgewijs besteden Nederlandse huisartsen meer tijd aan niet-patiënt-gebonden activiteiten dan veel van hun collega’s in andere landen. Die niet-patiënt-gebonden activiteiten omvatten administratieve taken, management en bijscholing.Lees hier het volledige artikel

(Bron: Nivel)