Semi-acute unit geriatrie innovatief in Nederland ()

Vleugel B, het gebouw voor acute zorg op de Zuyderland locatie Heerlen, kent sinds begin oktober een nieuwe zorgvorm: de zogenaamde ‘semi-acute unit Geriatrie’. Een unieken modern concept voor Zuyderland. Klinisch geriater G. van Riet en voorzitter van de Werkgroep kwetsbare ouderen, Fer Dreessen leggen uit.

‘Momenteel komt een oudere patiënt met een urgent probleem, gecombineerd met veel bijkomende ziekteverschijnselen, al snel uit bij de Spoedeisende Hulp’, vertelt Van Riet, die kartrekker is vanuit de vakgroep.‘De patiënt ziet dan meerdere specialisten en verdwaalt als het ware in het ziekenhuis . Als de situatie niet levensbedreigend is, kan hij bij de semi-acute unit Geriatrie eerder geholpen worden. Hier kunnen we voor patiënten snel actie ondernemen en een behandelplan vaststellen.’

Lees hier het volledige artikel.